• Projektový den Ovoce a zelenina do škol.
  Za celé dopoledne si děti hravou formou nasbíraly vědomosti z oblasti zdravé výživy . .
 • Den dětí 2015
  Děti oslavily svůj svátek skákáním . . .
 • Na věku nám nezáleží . . .
  To je myšlenka, která mě napadla při pohledu na skupinku . . .
 • Burza hraček 2015
  Burza hraček je velmi oblíbená akce dětí naší školy . .
 • Zápis do 1. třídy 2015
  Letos proběhl zápis do 1. třídy na téma
 • Vánoční trhy 2014
  Podívejte se na fotografie z již tradiční akce naší školy . . .
 • Vánoční akademie 2014
  Podívejte se na fotografie z již tradiční akce naší školy . . .
 • „Nenechám se zaskočit“
  Dětský seminář v přírodě o zvládání krizových situací . . .

V úterý 24.11.2015 navštívil školní družinu pan myslivec, pro kterého děti sbíraly celé září a říjen kaštany a staré pečivo. Na oplátku si pro děti připravil přednášku o lesních zvířátkách. Téměř hodinu dokázaly děti myslivce zaujatě poslouchat. Na konci přednášky si mohli žáci „osahat“ parohy a podívat se i na vycpanou lišku.

Pokračovat dále

 

Další předvánoční schůzka s naší paní kurátorkou, p. Pištorovou, se koná 9.12. od 9:00 hodin v kabinetě výchovného poradce.

Dne 23. listopadu 2015 navštívili žáci naší školy Magistrát města Ústí nad Labem, kde měli domluvenou schůzku s primátorkou města Ústí nad Labem paní Ing. Věrou Nechybovou a zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem panem Janem Novotným. Mladí novináři položili oběma pár otázek, dozvěděli se informace o dění ve městě a o historii MP. Zároveň měli možnost se podívat do centra městského dohlížecího kamerového systému.

Pokračovat dále

 

V rámci další celodružinové soutěže měly děti za úkol vytvořit strašidla a strašidýlka. Všechny děti se do této soutěže zapojily s chutí a nadšením. Strašidelné výtvory se jim moc povedly a body byly spravedlivě rozděleny.

Pokračovat dále

 

Minulý týden navštívil školní družinu zdravotnický záchranář. Přednášky se zúčastnily družiny číslo 5 a 6. Pan záchranář přednášel téměř dvě hodiny a děti ho se zájmem poslouchaly. Povídal například o tom, jak se jmenuje záchranářský vrtulník a kam všude může létat, jak poskytnout první pomoc nebo jak se máme správně chovat na ulici, ale i doma. Žáci si vyzkoušeli resuscitaci nebo obvázat řeznou ránu. Dětem se přednáška moc líbila a dozvěděly se spoustu zajímavostí.

Pokračovat dále

 

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Připravujeme . . .

Videoprezentace

Kontakt

Elektronická ŽK

iŠkola.cz - přihlášení


Noviny PP

Naši partneři