• Odpoledne splněných přání . . .
  Společné předvánoční odpoledne si pro děti, žáky a jejich rodiče připravili . . .
 • Projektový den Ovoce a zelenina do škol.
  Za celé dopoledne si děti hravou formou nasbíraly vědomosti z oblasti zdravé výživy . .
 • Den dětí 2015
  Děti oslavily svůj svátek skákáním . . .
 • Na věku nám nezáleží . . .
  To je myšlenka, která mě napadla při pohledu na skupinku . . .
 • Burza hraček 2015
  Burza hraček je velmi oblíbená akce dětí naší školy . .
 • Zápis do 1. třídy 2015
  Letos proběhl zápis do 1. třídy na téma
 • Vánoční trhy 2014
  Podívejte se na fotografie z již tradiční akce naší školy . . .
 • Vánoční akademie 2014
  Podívejte se na fotografie z již tradiční akce naší školy . . .
 • „Nenechám se zaskočit“
  Dětský seminář v přírodě o zvládání krizových situací . . .

Celé první pololetí mezi sebou jednotlivé družiny soutěžily. Žáci získávali body v různých disciplínách. Na konci pololetí se body sečetly a zde je výsledek:

 • Na pátém místě se umístila družina číslo 4 se 188 body.
 • Čtvrté místo obsadila družina číslo 6, která získala 189 bodů.
 • Na třetím místě se shodně umístily družiny číslo 5 a 3 se 192 body.
 • Krásné druhé místo vybojovala družina číslo 2, která získala celkem 197 bodů.
 • A nakonec na prvním místě skončila družina číslo 1, která měla krásných 198 bodů.

Za skvělá umístění dostala každá družina malý (nebo velký :) ) dárek.

Pokračovat dále

 

Děti ze ZŠ Mírová přijaly pozvání klientů z Domova pro seniory v Krásném Březně a uskutečnily další návštěvu. Nebyla to jen ledajaká návštěva, ale pozvání na společnou keramickou dílnu. Tato akce se stala již naší tradicí a děti z keramických kroužků naučily zdejší „babičky a dědečky „ pracovat s keramickou hlínou. Tentokrát jsme se zaměřily na jarní období a vyráběly květiny a velikonoční dekorace.  Při těchto akcí jsou děti v roli učitelů a senioři v roli žáků. Ti se neustále zlepšují a jejich výrobky jsou s každou akcí lepší a lepší.

Pokračovat dále

 
Vážení rodiče, kolegové i žáci:),
v únoru nás ve středu, tj. 10.2., opět navštíví p. kurátorka Pištorová. Pokud byste potřebovali poradit, probrat s ní důležité situace atp., bude mít na vás čas od 10:00 hod. v kabinetě výchovné poradkyně (2. patro na II. stupni).
Zve vás p. Sklenářová, výchovná poradkyně
Ve čtvrtek 11. 2. 2016 zahajuje Základní škola Mírová preventivní program pro rok 2016 financovaný ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím MŠMT.
Smyslem projektu je zapojení tří složek školy (žáci, učitelé, rodiče) do aktivních workshopů, kde se prostřednictvím hry, zábavných aktivit i vzdělávacích prvků upozorní na palčivé problémy v oblasti kriminality, na nežádoucí rizikové chování i drogovou prevenci. Budeme rozvíjet komunikaci a vztahy mezi jednotlivými složkami a zároveň informovat o chodu vzdělávací a výchovné instituce. Během roku 2016 proběhne 5 akcí.

Pokračovat dále

Žáci 8. ročníku Praktického zeměpisu v lednu pracovali na tématu Chráněné krajinné oblasti ČR. V úterý 2.2.2016 do spojovací chodby nainstalovali 2. nástěnky s tímto tématem. Pokud se chcete dozvědět více o našich významných CHKO, pak máte možnost mezi sborovnou a stanicí mladých techniků.
Děkujeme.
 

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Připravujeme . . .

Videoprezentace

Kontakt

Elektronická ŽK

iŠkola.cz - přihlášení


Naši partneři