• Zápis do 1. třídy 2016
  Prohlédněte si, jak probíhal zápis do 1. tříd . . .
 • Odpoledne splněných přání . . .
  Společné předvánoční odpoledne si pro děti, žáky a jejich rodiče připravili . . .
 • Projektový den Ovoce a zelenina do škol.
  Za celé dopoledne si děti hravou formou nasbíraly vědomosti z oblasti zdravé výživy . .
 • Den dětí 2015
  Děti oslavily svůj svátek skákáním . . .
 • Na věku nám nezáleží . . .
  To je myšlenka, která mě napadla při pohledu na skupinku . . .

Vážení rodiče,

v letošním roce přechází naše škola na nový systém evidence žáků – Bakaláři. To se týká také elektronické žákovské knížky (EŽK). V současné době se systém dolaďuje, a proto vás žádáme o trpělivost se zavedením EŽK. Na třídních schůzkách dne 27. 9. 2016 obdrží všichni rodiče žáků 4. – 9. ročníků nové přihlašovací údaje.

Bližší informace (obsluha) pro vás připravujeme a budeme je postupně zveřejňovat na webových stránkách školy, popř. na třídních schůzkách.

Děkujeme za pochopení.

Úplatu za vzdělávání a školské služby ve ŠD v částce 480,- Kč (od 1.9. – 31.12.2016) je nutné zaplatit:

Dne   13.9. 2016        6.30 –   8.00  hod.
           14.9. 2016        6.30 –   8.00  hod.
           15.9. 2016      14.30 – 16.00 hod.
Úplata se platí u vedoucí vychovatelky M. Opočenské v klubovně č.1.

Den 1. září je pro všechny prvňáčky ten nejdůležitější den. Letos je přivítala kromě našeho vedení i starostka městského obvodu Severní Terasa paní Mgr. Zrníková. Již nyní se můžete podívat na fotografie z tohoto vítání.

Pokračovat dále

 

Informativní třídní schůzky budou probíhat dne 13. 9. 2016 pro 1. třídy a 27. 9. 2016 pro I. a II. stupeň.

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a před námi je opět začátek školního roku. Připravili jsme pro vás novou nabídku zájmových útvarů pro tento školní rok.

Mezi nejoblíbenější kroužky každoročně patří keramika a kroužky taneční. V minulém školním roce byl nově otevřen např. Mladý turista, Japonský šerm či Hip hop. Všechny tyto kroužky budou i nadále pokračovat a připravujeme otevření dalších nových kroužků.

Kromě zájmových kroužků naše SMT pořádá i různé doprovodné akce pro rodiče i děti. Na všechny tyto akce Vás srdečně zveme a těšíme se hlavně na vánoční program.

Pokračovat dále

 

Výdej obědů v prvních dnech školního roku bude probíhat následovně:

 • ČTVRTEK    1.9.      10.00 – 12.00 hodin
 • PÁTEK         2.9.      11.00 – 13.00 hodin

Žáka do ŠD přihlašuje zákonný zástupce vyzvednutím a  předáním řádně vyplněného (včas odevzdaného) zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD. Zápisní lístky si rodiče mohou vyzvednout v prostorách ŠD od 1.9. 2016.

Od 29. srpna 2016 si můžete vyzvednout vždy od 9:00 do 13:00 hodin na sekretariátu školy DVD z rozlučky 9. tříd.

Vážení rodiče,

aktuální nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017 bude zveřejněna v pondělí 29. srpna 2016.

Nabídka se stále upravuje a připravuje na daný školní rok.

Děkujeme za pochopení.

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

VIdeoprezentace

Informace pro veřejnost

Kalendář akcí

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři


Statistika přístupů

TOPlist