• Odpoledne splněných přání 2016
    Další ročník velice oblíbené akce proběhl v měsíci prosinec . . .
  • Vánoční akademie 2016
    Jako každý rok, tak i letos proběhla naše vánoční akademie . . .
  • Vítání prvňáčků ve škole
    Vítáme všechny prvňáčky na naší škole . . .

V minulém týdnu proběhla ve školní družině další celodružinová soutěž. Tentokrát to byl „Dětský kufr.“ Z každé družiny soutěžili vybraní zástupci v různých disciplínách – například Vymysli co nejvíce jmen na písmenko…, Pantomima nebo K čemu slouží uvedený předmět? Soutěž měla velký úspěch a vybraní zástupci byli velice šikovní.

Pokračovat dále

 

Ve vzpomínkách na školu se každému vybaví něco jiného. Někomu hodní učitelé, jinému přísná paní učitelka, dalšímu oblíbené přestávky. Několik málo jedinců, mezi které patří můj synovec, naopak přestávky neměli rádi, neboť jak říkal, děti hlučely a on neměl klid na četbu své oblíbené knihy

Naše volnočasové centrum Stanice mladých techniků při ZŠ Mírová se snaží dětem zpříjemnit volný čas každoroční nabídkou cca 30 ti zájmových kroužků, které navštěvují děti jak z naší školy, tak i z ostatních škol v Ústí nad Labem. Dále pořádáme další zábavné akce jak pro děti, tak i pro jejich rodiče. Nejkrásnější je určitě vánoční akce spojená s vánočními trhy, ohňostrojem a již po dva roky s vypouštěním balonků s vánočním přáním.

Pokračovat dále

 

Dne 26.05.2017 se v Domově pro seniory Bukov, p.o. pořádalo společenské setkání zdejších obyvatel s žáky Základní školy Mírová. Tato akce měla propojit dvě rozdílné věkové kategorie a zároveň podpořit kreativitu zúčastněných v rámci arteterapie.

Akce byla realizována společností Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Arteterapie pro seniory. Projekt by nemohl být realizován, pokud by se nezúčastnili i zaměstnanci a žáci Základní školy Mírová Ústí nad Labem. 

Pokračovat dále

 

Dne 24. 5. 2017 se na naší škole uskutečnilo, jako již tradičně okresní kolo soutěže mladých fyziků nazvané „Archimediáda“. Soutěž je organizována pod vedením DDMUL.  Okresní kolo je určeno pro talentované žáky sedmých ročníků základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Letošní rok se zúčastnilo celkem 17 tříčlenných družstev ze sedmi škol (ZŠ Stříbrnická, ZŠ Pod Vodojemem, ZŠ Hluboká, ZŠ Mírová, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Vinařská a Gymnázium Jateční), tedy celkem 49 žáků – 2 nepřítomni.

Pokračovat dále

 

Velmi pěkného umístění dosáhli mladší žáci naší školy na atletických závodech, které se konaly v úterý 23. 5. 2017 na Městském stadiónu v Ústí nad Labem. V konkurenci osmi družstev, vítězů okresních kol skončili na velmi pěkném druhém místě. Naše družstvo reprezentovali tito žáci – Šimon Hospodka, Marek Štrympl, Richard Popelka, Miroslav Kůstka, Jakub Vacata, Vojtěch Štěpán, Jakub Gabriel, Vít Čítek a Vilém Hanke.

 

Od neděle 14.5. do pátku 19.5. se žáci a žákyně sportovních tříd, šestých až devátých ročníků zúčastnili všesportovního soustředění v krásném prostředí v Českém Dubu. Sportovalo se od rána do večera a nikomu se nechtělo zpět do Ústí….pár fotek řekne vše.

Pokračovat dále

 

Vážení rodiče a milé děti, 

ukončení zájmových kroužků v tomto školním roce bude dne 16. června 2017. 

Novou nabídku zájmových kroužků najdete na našich webových stránkách poslední týden v srpnu. 

 

V průběhu školního roku se žáci naší školy zúčastnili několika matematických soutěží – Pythagoriády, Matematické olympiády a Klokana. A protože jsou naši žáci moc šikovní, dosáhli pěkných výsledků nejen ve školních, ale i v okresních kolech.

Pokračovat dále

 

Na naší škole se konala 17.5.2017 přírodovědná soutěž Gymkom konaná v rámci projektu Emise a za podpory města Ústí nad Labem, které poskytlo soutěžícím ceny. Zúčastnilo se 5 družstev. Naše družstvo obsadilo 1.místo. Žáci si  vyzkoušeli teoretické a praktické úkoly z matematiky, zeměpisu, fyziky, chemie a biologie. Pomoc při soutěži zajišťovali  žáci, kteří se aktivně podílí na projektu Emise.

Pokračovat dále

 

Vážení rodiče, přátelé školy,

rádi bychom vás touto cestou pozvali dne 31. května 2017 od 15 do 17 hodin k nám do školy, kde budete moci přispět svým nákupem na projekt „ŽIVOT V KUFŘÍKU“.

Projekt na podporu zdravého rozvoje dětí, které jsou umisťovány do kojeneckých ústavů či pěstounské péče. Symbolický kufřík s jedinečným obsahem pro každé odložené dítě obsahující mimo jiné také Knihu života – do které se zanáší veškeré důležité údaje z prvních let dítěte

Více informací o projektu se dozvíte zde>>

 

Stanice mladých techniků – volnočasové centrum hledá zájemce o vedení zájmových kroužků na příští školní rok 2017/2018. Jedná se především o kroužek Zumba, Aerobiku, Tanců či jiných dle vlastních schopností. Zájemci prosím kontaktujte vedoucí SMT na telefonním čísle 725 997 061. Práce na DPČ v odpoledních hodinách,

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

VIdeoprezentace

Informace pro veřejnost

Kalendář akcí

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři
Statistika přístupů

TOPlist