V sobotu 7. října 2017 probíhaly oslavy 40. výročí otevření naší školy. I když počasí moc nepřálo, dostavila se spousta hostů – současní i minulí zaměstnanci, bývalí i současní žáci, rodiče a ostatní. Pro všechny bylo připraveno představení žáků školy, učitelského sboru, Stanice mladých techniků, Dětského domova na Severní Terase, TS Freedom a dalších účastníků. Po skončení představení si všichni mohli prohlédnout prostory školy, výstavu článků a fotek z kronik školy a společně zavzpomínat na školní léta. Akce se velice vydařila. 

Zvláštní poděkování patří UMO Severní Terase, zvláště pak paní starostce R. Zrníkové, P. Kopáčové a panu P. Vlasákovi. Děkujeme za krásný dort k našemu jubileu. Také děkujeme SRPŠ při naší škola a zvláště panu V. Ouředníkovi.

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Videoprezentace
Kalendář akcí

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneřiStatistika přístupů

TOPlist