Složení školské rady

Dne 13. 1. 2015 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce. Na další období (3 roky) pracuje ŠR ve složení:

 • za pedagogické pracovníky školy:  Mgr. Tomáš Krsek, Mgr. Iveta Nesvadbová
 • za zákonné zástupce žáků: MUDr. Veronika Jurčová, MUDr. Dagmar Šrejberová
 • za zřizovatele: Mgr. Renata Zrníková, Pavel Štěpař

§ 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon)

(1) Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy
Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Videoprezentace
Kalendář akcí

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneřiStatistika přístupů

TOPlist