/** * * content*.php * * The post format template. You can change the structure of your posts or add/remove post elements here. * * 'id' - post id * 'class' - post class * 'thumbnail' - post icon * 'title' - post title * 'before' - post header metadata * 'content' - post content * 'after' - post footer metadata * * To create a new custom post format template you must create a file "content-YourTemplateName.php" * Then copy the contents of the existing content.php into your file and edit it the way you want. * * Change an existing get_template_part() function as follows: * get_template_part('content', 'YourTemplateName'); * */ global $post; theme_post_wrapper( array( 'id' => theme_get_post_id(), 'class' => theme_get_post_class(), 'thumbnail' => theme_get_post_thumbnail(array('auto'=>false)), 'title' => theme_get_meta_option($post->ID, 'theme_show_page_title') ? get_the_title() : '', 'heading' => theme_get_option('theme_single_article_title_tag'), 'before' => theme_get_metadata_icons('', 'header'), 'content' => theme_get_content(), 'comments' => theme_get_comments() ) ); ?>
Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Videoprezentace
Kalendář akcí

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneřiStatistika přístupů

TOPlist