V naší škole máme u jednoho žáka potvrzen výskyt žloutenky typu A (původ je mimo školu). Ve spolupráci s KHS Ústeckého kraje jsme okamžitě přijali doporučená opatření. 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí a v případě pochybností kontaktujte dětského lékaře. Žloutenka typu A se projevuje nevolností, nechutenstvím, únavou, zvracením, pobolíváním pod pravým žeberním obloukem a bolesti zad a břicha. Děti mívají horečku a častěji zvrací.  Doporučujeme opakovaně poučit děti o nutnosti dodržování základních hygienických návyků. Je vhodné zakoupit dětem dezinfekční gel a zároveň je poučit o jeho používání. 

Děkujeme za spolupráci, situaci se intenzivně věnujeme. 

Vážení sportovní přátelé,

vzhledem  k probíhajícím oslavám 40 let založení naší školy jsme se rozhodli uspořádat sportovní dopoledne pro rodiče s dětmi. V sobotu 4. listopadu 2017 od 9:00 proběhne sportovní víceboj dvojic ( rodič – dítě 2.st.). Turnaj se uskuteční v těchto disciplínách: badminton, stolní tenis, hod na koš (šestky), fotbal – penalty, Indiaca – netradiční hra.

Pokračovat dále

Vážení rodiče, 

v případě, že máte problém se přihlásit v mobilním telefonu k elektronické žákovské knížce, stačí aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat. Problém nastal při změně IP adresy šifrovacího certifikátu. 

Pokud tento problém nastává i v prohlížeči v počítači, je nutné odstranit dočasné soubory cookies. Postup pro prohlížeč Google Chrome a pro prohlížeč Internet Explorer

Petr Samec, správce ICT

Ve středu 18.10.2017 se 4 žáci a 3 žákyně 8.-9. tříd zúčastnili okresního kola ve stolním tenise, které se uskutečnilo na ZŠ Hluboká v Neštěmicích. Letošní turnaj navštívil rekordní počet škol, a to 9 v kategorii  chlapců a 8 v kategorii dívek. Díky tomu byl turnaj rozdělen do dvou míst. Dívky se přesunuly do ping-pongové místnosti ve škole a chlapci soutěžili ve sportovní hale, kde se pak konala všechna semifinále a finále.

Pokračovat dále

Ve školní družině proběhla 3. celodružinová soutěž „Výroba draků“. Žáci měli vytvořit, nazdobit, namalovat podle fantazie svého draka. Na podzim se všichni rádi kocháme krásnými barvami a to nás inspirovalo k výrobě dalších výrobků, kterými jsme si vyzdobili klubovny a chodby ŠD.

Pokračovat dále

Podzim je časem, kdy jsou listnaté stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. V mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení stromů, proto dvacátý říjen se stal Středoevropským Dnem stromů. Paní vychovatelky připravily pro děti z 1. a 2. odd. ŠD v pondělí ke Dni stromů „Cestu za podzimním pokladem“ v blízkém parku u laguny.

Pokračovat dále

Z důvodu konání voleb na naší škole bude v pátek 20. 10. 2017 ukončeno vyučování pro I. stupeň v 11:40, II. stupeň ve 12:35 hodin. 

Školní družina a Stanice mladých techniků běží v běžném provozu. ​

Tak bych nazvala další naší společnou keramickou dílnu, která proběhla mezi dětmi naší školy ZŠ Mírová a Domovem pro seniory Krásné Březno. Do tohoto Domova pro seniory jezdíme pravidelně s dětmi již třetím rokem a vždy jsou chvíle zde strávené pohlazením u srdce pro nás všechny. Děti společně se seniory vyrábí různé keramické výrobky, tentokrát zaměřené na vánoční dekorace.

Pokračovat dále

Pan myslivec Adam, pro kterého žáci ze ŠD sbírají kaštany a tvrdé pečivo pro lesní zvěř, nás po roce opět navštívil s mladým zarostlým beránkem. Nejprve žákům pověděl něco poučného o ovcích a potom se pustil do stříhání berana. Během chvilky měl beránek „letní sestřih“ a zastřihlá kopýtka. Nakonec si beránka mohli všichni pohladit a za jejich odpolední zážitek poděkovali panu myslivci potleskem.

Pokračovat dále

V sobotu 7. října 2017 probíhaly oslavy 40. výročí otevření naší školy. I když počasí moc nepřálo, dostavila se spousta hostů – současní i minulí zaměstnanci, bývalí i současní žáci, rodiče a ostatní. Pro všechny bylo připraveno představení žáků školy, učitelského sboru, Stanice mladých techniků, Dětského domova na Severní Terase, TS Freedom a dalších účastníků. Po skončení představení si všichni mohli prohlédnout prostory školy, výstavu článků a fotek z kronik školy a společně zavzpomínat na školní léta. Akce se velice vydařila. 

Zvláštní poděkování patří UMO Severní Terase, zvláště pak paní starostce R. Zrníkové, P. Kopáčové a panu P. Vlasákovi. Děkujeme za krásný dort k našemu jubileu. Také děkujeme SRPŠ při naší škola a zvláště panu V. Ouředníkovi.

Pokračovat dále

Ve školní družině proběhla v pátek 6.10.2017 2. celodružinová soutěž (sportovní) „Hod na koš“, na kterou se žáci připravovali už minulý týden. V pátek už šlo o důležité body do jejich oddělení. K 1. místu se proházeli žáci ze 3. oddělení, ale všichni si zaslouží velkou pochvalu za jejich výkony a sportovního ducha.

 

Pokračovat dále

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Videoprezentace

Kalendář akcí

Bakaláři – elektronická ŽK


Naši partneři
Statistika přístupů

TOPlist