Velmi pěkného umístění dosáhli mladší žáci naší školy na atletických závodech, které se konaly v úterý 23. 5. 2017 na Městském stadiónu v Ústí nad Labem. V konkurenci osmi družstev, vítězů okresních kol skončili na velmi pěkném druhém místě. Naše družstvo reprezentovali tito žáci – Šimon Hospodka, Marek Štrympl, Richard Popelka, Miroslav Kůstka, Jakub Vacata, Vojtěch Štěpán, Jakub Gabriel, Vít Čítek a Vilém Hanke.

 

Od neděle 14.5. do pátku 19.5. se žáci a žákyně sportovních tříd, šestých až devátých ročníků zúčastnili všesportovního soustředění v krásném prostředí v Českém Dubu. Sportovalo se od rána do večera a nikomu se nechtělo zpět do Ústí….pár fotek řekne vše.

Pokračovat dále

 

Vážení rodiče a milé děti, 

ukončení zájmových kroužků v tomto školním roce bude dne 16. června 2017. 

Novou nabídku zájmových kroužků najdete na našich webových stránkách poslední týden v srpnu. 

 

V průběhu školního roku se žáci naší školy zúčastnili několika matematických soutěží – Pythagoriády, Matematické olympiády a Klokana. A protože jsou naši žáci moc šikovní, dosáhli pěkných výsledků nejen ve školních, ale i v okresních kolech.

Pokračovat dále

 

Na naší škole se konala 17.5.2017 přírodovědná soutěž Gymkom konaná v rámci projektu Emise a za podpory města Ústí nad Labem, které poskytlo soutěžícím ceny. Zúčastnilo se 5 družstev. Naše družstvo obsadilo 1.místo. Žáci si  vyzkoušeli teoretické a praktické úkoly z matematiky, zeměpisu, fyziky, chemie a biologie. Pomoc při soutěži zajišťovali  žáci, kteří se aktivně podílí na projektu Emise.

Pokračovat dále

 

Vážení rodiče, přátelé školy,

rádi bychom vás touto cestou pozvali dne 31. května 2017 od 15 do 17 hodin k nám do školy, kde budete moci přispět svým nákupem na projekt „ŽIVOT V KUFŘÍKU“.

Projekt na podporu zdravého rozvoje dětí, které jsou umisťovány do kojeneckých ústavů či pěstounské péče. Symbolický kufřík s jedinečným obsahem pro každé odložené dítě obsahující mimo jiné také Knihu života – do které se zanáší veškeré důležité údaje z prvních let dítěte

Více informací o projektu se dozvíte zde>>

 

Stanice mladých techniků – volnočasové centrum hledá zájemce o vedení zájmových kroužků na příští školní rok 2017/2018. Jedná se především o kroužek Zumba, Aerobiku, Tanců či jiných dle vlastních schopností. Zájemci prosím kontaktujte vedoucí SMT na telefonním čísle 725 997 061. Práce na DPČ v odpoledních hodinách,

V minulém týdnu proběhl ve školní družině „Brýlový den.“ Žáci si mohli přinést jakékoliv brýle (kromě dioptrických) a přehlídka různých druhů brýlí mohla začít. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Pokračovat dále

 

Na spojovací chodbě naší školy byla instalována putovní výstava „Pocta dětským obětem holocaustu“, jež je součástí rozsáhlého projektu „Zmizelí sousedé“. Projekt je realizován z iniciativy Židovského muzea v Praze a pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky.

Pokračovat dále

 

Dne 15. června 2017 bude probíhat od 16 hodin v prostorách Národního domu tradiční rozlučka žáků 9. ročníků. 

V prvním běhu se zúčastnilo 43 dětí – 23 z 2.C a 20 z 3.C. Z řad pedagogů se zúčastnili p. uč. Doboš – vedoucí celé akce, p. uč. Havlíčková, p. vych. Opočenská a p. uč. Jirát.
 
Žáci byli rozděleni do 4 družstev, která mezi sebou po dobu čtyř dnů zápolila v různých sportovních odvětvích a aktivitách. Družstva byla smíšená ( chlapci + dívky, 2.roč. + 3.roč. ), čímž byla zajištěna velká vyrovnanost soutěže.
 

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

VIdeoprezentace

Informace pro veřejnost

Kalendář akcí

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři
Statistika přístupů

TOPlist