Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Ve středu 27.4. se konalo okresní kolo „ DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ“. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách a to: pravidla silničního provozu (test), jízda na dopravním hřišti dle pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, zásady první pomoci- test. Jako každý rok se i letos této soutěže zúčastnila naše škola ZŠ Mírová. Tento ročník byl pro naši školu velice úspěšný, neboť nenašla přemožitele. Podařilo se nám získat všechna první místa, díky čemuž jsme si zajistili postup na krajské kolo, které se bude konat 23.-24.5. v Ústí nad Labem.

1. místo mladší žáci: Tomáš Loňek, Martin Šíma, Tereza Blažková a Zuzana Jusufovičová. Zároveň Tomáš se Zuzkou (oba 24 trestných bodů) byli nejúspěšnější závodníci v této kategorii.

1. místo starší žáci: Kateřina Richtrová, Eliška Kváčová,Vojta Měsíček, Marek Zrazvecký

Nejúspěšnějšími závodníky této kategorie byli Káťa s Vojou, kteří obdrželi pouze 5 trestných bodů.

Všem závodníkům moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.