Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Naše škola se zapojila do projektu E-bezpečí, který je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:

  1. kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
  2. kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
  3. kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
  4. rizikasociálníchsítí (zejména sítě Facebook),
  5. hoax a spam,
  6. zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

Kromě vzdělávacích akcí realizuje projekt E-Bezpečí také pravidelná celorepubliková výzkumná šetření, zaměřená na rizikovou komunikaci v online prostředích, kterého se naše škola zúčastnila v termínu od 27. ledna do 14. února 2011 formou elektronického anonymního dotazníku.

Naše škola dělá vše pro to, abychom tyto nebezpečné vlivy ovlivnili, a proto veškerou nebezpečnou komunikaci internetu blokujeme.

Ale i tak se může stát, že se stane dítě obětí elektronické šikany jinou formou (mobilním telefonem, e-mailem) a v čase mimo školu (doma). V rámci hodin Informatiky se zaměřujeme na daná témata a děti mají možnost diskutovat s vyučujícím o problémech souvisejících s danou problematikou. Zároveň se budeme snažit připravit přednášky a semináře pro ostatní žáky školy.

Na našich stránkách můžete naleznout odkaz na portál E-bezpečí, který patří mezi špičky prevence těchto nově vzniklých problémů. Děkujeme všem pracovníkům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a ostatním organizacím za vynikající práci.