Ano, je to tak. Holčičky z tohoto zájmového kroužku společně se svojí trenérkou a učitelkou Irenou Čepickou se každý týden v rytmu orientálních tanců protančily až k samému konci školního roku.

Jak se jim vše podařilo, o tom se mohli přesvědčit rodiče na našem závěrečném vystoupení. Všichni mají za sebou velký kus práce. Tradiční závěrečnou akcí pro tento zájmový kroužek bývá soutěžní vystoupení dvojic. Naše tanečnice si ve dvojicích sami připraví vystoupení na danou píseň. Odborná porota složená z dětí školních družin pak oboduje jednotlivá vystoupení. Vystoupení byla velice zajímavá a porota se snažila spravedlivě hodnotit a odměňovat potleskem.

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní učitelce Ireně Čepické za profesionální vedení tohoto zájmového kroužku a práci s dětmi.

Dále mé poděkování patří i paní učitelce Ivě Řehákové a dětem z hudebního kroužku, kteří podpořily naše tanečnice svým překrásným zpěvem.

Nesmím zapomenout poděkovat dětem ze školních družin a jejich vychovatelkám za pěknou atmosféru a hodnocení.

I v příštím roce připravujeme otevření kroužku břišních tanců pro začátečníky a pokročilé.

Jana  Velková, vedoucí SMT

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Směrnice GDPR


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz

Videoprezentace
Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Statistika přístupů

TOPlist