V sobotu 7. října 2017 probíhaly oslavy 40. výročí otevření naší školy. I když počasí moc nepřálo, dostavila se spousta hostů – současní i minulí zaměstnanci, bývalí i současní žáci, rodiče a ostatní. Pro všechny bylo připraveno představení žáků školy, učitelského sboru, Stanice mladých techniků, Dětského domova na Severní Terase, TS Freedom a dalších účastníků. Po skončení představení si všichni mohli prohlédnout prostory školy, výstavu článků a fotek z kronik školy a společně zavzpomínat na školní léta. Akce se velice vydařila. 

Zvláštní poděkování patří UMO Severní Terase, zvláště pak paní starostce R. Zrníkové, P. Kopáčové a panu P. Vlasákovi. Děkujeme za krásný dort k našemu jubileu. Také děkujeme SRPŠ při naší škola a zvláště panu V. Ouředníkovi.

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Směrnice GDPR


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz

Videoprezentace
Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Statistika přístupů

TOPlist