Předposlední školní den se před vánočními prázdninami sešli rodiče a děti ze III.D, aby přivítali Vánoce již tradiční besídkou. Děti předvedly rodičům, co pěkného si pro ně připravily. Zahrály scénku, děvčata zazpívala písničky, část dětí zahrála na flétnu, nechyběla ani scénka o skautech a na závěr zahrála celá třída pohádku O Šípkové Růžence.

S rodiči se děti rozloučily směsí koled a pokračovaly do SMT, kde pro ně byl připraven pestrý vánoční program spojený se spaním ve škole. Děti hrály hry, vymýšlely scénky podle vylosovaných témat a dokonce absolvovaly stezku odvahy, která byla zakončena vánočním testem. Unavené pak zalehly do připravených pelíšků a brzy usnuly. Ráno posnídaly výborné pečivo od maminek a zakončily celou akci rozdáváním dárků. Děkujeme za velkou pomoc paní Janě Velkové a paní asistentce Lence Wagnerové.

 Tř.uč. Irena Čepická
Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Videoprezentace
Kalendář akcí

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneřiStatistika přístupů

TOPlist