V letošním školním roce navázala naše škola spolupráci s Nadací O2 a zapojila se do dvouletého pilotního programu, jehož cílem je pomoci školám v ČR se zvyšováním digitální gramotnosti. Pilotní program nabízí kromě částečného zasíťování školy bezdrátovým internetem i tematické vzdělávací aktivity pro žáky a pedagogy školy, ale také pro jejich rodiče a širší veřejnost. Letos je hlavním tématem této osvěty kybernetická bezpečnost, nebezpečí sociálních sítí, youtubering, trestní odpovědnost, bezpečí online, mediální gramotnost a využití online materiálů pro výuku jednotlivých předmětů za účasti odborníků z dané oblasti, Policie ČR, možnosti zabezpečení informačních a komunikačních technologií v domácnosti apod.

Dne 14. listopadu proběhly první přednášky pro žáky a pedagogický sbor. Tento cyklus přednášek se velice povedl a všem zúčastněným se líbil, dozvěděli se nová nebezpečná úskalí v kybernetickém světě, ale také možnosti, jak se jim bránit či je minimalizovat. Již nyní se těšíme na další přednášky a zároveň děkujeme Nadaci O2 za možnost, zapojit se do tohoto programu. Zároveň díky schválenému projektu „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“ v rámci programu IROP v hodnotě 8 608 943,55,- Kč, čeká naši školu kromě nové jazykové učebny i zasíťování celé budovy ve standardech 21. století.

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Školní el. pokladna

Videoprezentace
Naši partneři

Statistika přístupů

TOPlist