Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři


Statistika přístupů

TOPlist

V letošním školním roce navázala naše škola spolupráci s Nadací O2 a zapojila se do dvouletého pilotního programu, jehož cílem je pomoci školám v ČR se zvyšováním digitální gramotnosti. Pilotní program nabízí kromě částečného zasíťování školy bezdrátovým internetem i tematické vzdělávací aktivity pro žáky a pedagogy školy, ale také pro jejich rodiče a širší veřejnost. Letos je hlavním tématem této osvěty kybernetická bezpečnost, nebezpečí sociálních sítí, youtubering, trestní odpovědnost, bezpečí online, mediální gramotnost a využití online materiálů pro výuku jednotlivých předmětů za účasti odborníků z dané oblasti, Policie ČR, možnosti zabezpečení informačních a komunikačních technologií v domácnosti apod.

Dne 14. listopadu proběhly první přednášky pro žáky a pedagogický sbor. Tento cyklus přednášek se velice povedl a všem zúčastněným se líbil, dozvěděli se nová nebezpečná úskalí v kybernetickém světě, ale také možnosti, jak se jim bránit či je minimalizovat. Již nyní se těšíme na další přednášky a zároveň děkujeme Nadaci O2 za možnost, zapojit se do tohoto programu. Zároveň díky schválenému projektu „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“ v rámci programu IROP v hodnotě 8 608 943,55,- Kč, čeká naši školu kromě nové jazykové učebny i zasíťování celé budovy ve standardech 21. století.