Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

V úterý 10. dubna 2019 oficiálně představila společnost O2 společně se svou firemní nadací dlouhodobý program O2 Chytrá škola zaměřený na zlepšení digitálních dovedností u dětí i dospělých, zejména rodičů a pedagogů. Do pilotního ověřování projektu si společnost O2 vybrala 7 škol z České republiky. Mezi těmito školami byla i naše Základní škola Mírová, která se podílela na vývoji projektu. Zaměřuje se na rozvoj digitální gramotnosti, na smysluplné používání technologií i na bezpečné online chování. Jeho hlavním nástrojem je portál www.o2Chytraskola.cz, který přináší jednoduché rady ale i výukové materiály., například jak se chovat bezpečně online, jak zvýšit mediální gramotnost nebo jak čelit sextingu a kyberšikaně. Součástí O2 Chytré školy je i grantový program pro základní školy, prostřednictvím kterého jim Nadace O2 poskytne finanční a metodickou pomoc v oblasti digitální gramotnosti. Programu udělilo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V květnu připravujeme pro rodiče a ostatní zájemce první veřejnou diskuzi s odborníky na téma E-bezpečí.