Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Na poslední květnový den si paní vychovatelky pro 1. až 5. družinu připravily soutěže a dovádění k Mezinárodnímu dni dětí. Ze hřiště si děti odnesly společné a jedinečné zážitky, které si nemohou nikde koupit. Užily si mnoho zábavy, která posílí jejich kamarádství. Tak jak jinak s dětmi oslavit tento den, snad jen připomínkou, aby si uvědomily, že ne všude ve světě je dobře a dodržuje se třeba úmluva o právech dítěte.