Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Ve středu 5.6.2019 jsme na předposledním kroužku “Atletika a gymnastika” uspořádali velké závody, ve kterých měly děti ukázat, co se v průběhu roku naučily. V trojboji jsme se inspirovali motem projektu Atletika pro děti – “Běhej, skákej, házej rád, atletem se můžeš stát”. První disciplína byla běžecká, a to běh přes vyšší překážky na konec tělocvičny a sprint zpět. Ze všech nejrychlejší byl Martin M. v čase 12,1 s. Druhá disciplína byla skokanská, a to v kombinaci s gymnastickou obratností. Nejprve byly snožné přeskoky přes nízké překážky, pak skoky přes lavičku oporou o ruce, oběhnutí mety, kotoul vpřed na žíněnce a na závěr skákání panáka v obručích. I v této disciplíně byl nejrychlejší Martin M. v čase 14,8 s. Třetí disciplína byla házecí, a to hod měkkým tenisákem na dálku. Všichni měli tři pokusy a nejdál dohodila Barbora S. výkonem 16,70 m.

Vyhlašování trojboje proběhlo na závěrečném kroužku, ve středu 12.6.2019. Děti byly rozděleny do kategorií podle ročníku narození a pořadí bylo dáno součtem pořadí za jednotlivé disciplíny. Ve svých kategoriích zvítězili Barbora S. ze 2.A (2010), Martin M. ze 2.A (2011) a Zuzana K. z 1.C (2012).

Všem dětem děkuji nejen za závěrečný závod, kde si navzájem fandily a vytvořily pravou závodní atmosféru, ale hlavně za celoroční aktivní přístup a snahu o zlepšení svých dovedností v atletice i gymnastice.

Text: D. Finková, vedoucí kroužku Atletika a gymnastika

Foto: A. Pošvicová, 9.A, D. Finková