Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Ve středu 16.10. 2019 se vybraní žáci našeho žákovského parlamentu zúčastnili dětského slyšení v DDM Ústí nad Labem s představiteli našeho města v čele s našim primátorem Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým. V první části tohoto slyšení odpovídali pozvaní hosté na otázky dětí z různých škol. Skloňovanými tématy byly: dostavba bazénu na Klíši, čistější veřejný prostor, autobusové nádraží, letní kino apod.

V druhé části byli žáci rozděleni do několika pracovních skupinek a měli navrhnout k jednotlivým tématům řešení, která by odpovídala jejich představám. Následně byla tato řešení představena všem účastníkům v sále. Závěrem bych chtěl poděkovat našim zástupcům za reprezentaci školy na tomto setkání.
 
Děkuji
Jan Žďárský