Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Po škole v přírodě můžeme pokračovat ve společné hře, tak abychom byli opět všichni pohromadě. Čekala nás soutěž sportovní. V tělocvičně jsme soupeřili v „Hodu na koš“ . Prvňáčci a druháci měli koš níže a třetí, čtvrtá a pátá třída zase výše. Jak se to zprvu zdálo  být lehké, tak nebylo. Každý měl pouze jeden platný  pokus. Mnoho hodů padlo vedle. Nevadí, i tak nás to bavilo.