Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Žádáme rodiče a zákonné zástupce dětí, které navštěvují zájmové kroužky o úhradu na druhé pololetí, tj. měsíce leden – červen 2020. Ceny najdete v naší nabídce ve sloupci cena 2. období.

Děti, které nebudou ve druhém pololetí navštěvovat zájmové útvary, tuto změnu nahlásí vedoucí SZČ a již na kroužek nebudou docházet.

Děti, které budou zájmový útvar nadále navštěvovat, nemusí  odevzdávat novou přihlášku, pouze provedou úhradu do 31.1.2020.

Platby za zájmové kroužky vybírá vedoucí SZČ od 13.00 do 18.00 hodin.

Veškeré dotazy vám zodpoví vedoucí SZČ p. Velková Jana.