Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

V druhém pololetí školního roku 2019/2020 se uvolnila místa v těchto zájmových útvarech:

  • Letecký modelář
  • Mladý turista
  • Keramika 2, 3, 5
  • Veselé malování

Od 13. února 2020 bude otevřen zájmový útvar Vaření. Podrobnější informace vám podá vedoucí SZČ.