Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

  Vážení zákonní zástupci, připomínám několik důležitých informací k blížícímu se přijímacímu řízení na SŠ:​

 • Přihlášky podáváte 2, obě vyplňujete naprosto stejně, neměníte tedy pořadí škol či oborů.
 • NA WEBECH SŠ – můžete již prostudovat zveřejněná KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Každá škola si část kritérií , např. z olympiád a úspěchů v okresním či krajském kole, stanovuje sama, liší se často i bodové ohodnocení na obou našich gymnáziích, proto doporučuji vaše vlastní samostudium. Kritéria naleznete vždy zveřejněná na webu SŠ, a to v sekci pro uchazeče či v sekci přijímací řízení na SŠ. 

 • Pokud vaše dítě má úspěchy na olympiádách a body se mu započítají, přiložte k přihlášce samostatný arch A4 s touto informací a Vaším podpisem a datem, na přihlášce u známek vzadu pak označte počet příloh: 1.
 • V případě, že Vaše dítě má platné doporučení z PPP, SPC a toto pracoviště Vám vypsalo podpůrné opatření pro přijímací řízení, přiložte ke každé přihlášce originál a na přihlášce u známek vzadu pak označte počet příloh: 1. 
 • Také jsou již uváděna data pohovorů na webech  SŠ ( např. SPŠ Resslova 5 – středisko  Stříbrníky – Dobětice mají pohovory 6.4.).
 • Některé školy uvádí na webu i vzor vyplněné přihlášky.
 • Nezapomeňte na tzv. PLP – povinnou lékařskou prohlídku, která je povinnou u vybraných oborů (sjednejte si setkání u lékaře brzy v únoru).
 • Přihlášky doručte  na SŠ do 1.3. – POZOR, JE TO NEDĚLE!!! RADĚJI DŘÍVE!!! – osobní předání na sekretariátu SŠ či pošlete poštou doporučeně!!! Osobně může předat kdokoli z rodiny i uchazeč o SŠ sám.
 • Pozvánky k přijímacímu řízení Vám SŠ doručí nejdéle 14 před konáním přijímacího řízení. Velmi často jen na e-mail zákonných zástupců. Musíte vše vytisknout. Některé SŠ posílají všechny podklady i poštou. Sledujte proto Váš e-mail, který jste uvedli jako zákonní zástupci do přihlášek.
 • S ostatními dotazy se obracejte přímo na SŠ.
 • Zápisové lístky a jejich předání pouze zákonným zástupcům s Vámi vyřídí tř. učitelé ZŠ, a to po jarních prázdninách.
Další informace naleznete zde>>
 
Přeji úspěšné přijímací řízení Vašim dětem
Mgr. Romana Sklenářová za tým školy, kariérní poradkyně
 
Zpracováno dne: 29.1. 2020​