Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/20 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v II. pololetí do 10. března 2020,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin, nebo jinou formou (konec II. pololetí po obnovení provozu)
  • podpůrně také hodnocení výsledku vzdělávání žáka za I. pololetí školního roku 2019/20

Příloha – Vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb.

Předávání vysvědčení za II. pololetí

Školní rok 2019/20 bude ukončen 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. O konkrétním způsobu vás budeme informovat na webových stránkách a prostřednictvím EŽK.