Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Škola umožňuje v rámci své doplňkové činnosti pronájmy obou tělocvičen , jídelen a učeben. Pronájmy slouží ke sportovním aktivitám soukromých osob, zájmové činnosti sportovních organizací, ke schůzové činnosti bytových sdružení, k výuce soukromých subjektů v době mimo provoz školy (popř. so, ne) apod.

Výběr akcí školy:

 • besedy, přednášky a exkurze pro žáky
 • divadelní a filmová představení
 • školní akademie
 • vánoční a velikonoční trhy
 • sportovní, výtvarné, jazykové a jiné soutěže
 • olympiády (matematické, fyzikální, chemické, biologické aj)
 • dětský den, karneval, lampiónový průvod
 • dopravní výchova a prevence úrazů
 • školní výlety
 • letní a zimní soustředění sportovních tříd
 • lyžařské kurzy
 • plavecký výcvik a mnoho dalších akcí