Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Nově otevřené kroužky a jejich charakteristika:

Roztleskávačky

Kroužek roztleskávaček na naší ZŠ nově otevřen ve školním roce 2018/2019 na základě velkého zájmu o cheerleading. 

Kroužek „RoBoTíK“

Tento školní rok si Stanice mladých techniků připravila pro všechny zájemce nový zájmový útvar „RoBoTík“. Jedná se o kroužek, kde se děti seznamují s robotikou a programováním. Tento kroužek je velice nákladný, ale díky panu řediteli jsme mohli nakoupit 7 Ozobotů a 2 stavebnice Lego Boost, které budou sloužit k výuce. Děti se naučí pomocí ozokódů naprogramovat nejmenšího robota tak, aby plnil jejich pokyny pro splnění daných úkolů, postaví si z Lega robota, kočku, kytaru, pásové vozidlo a stroj, který vyrábí mini modely. Roboti reagují na lidský hlas, pohybují se všemi směry nebo rozpoznávají barvy. Udělají přesně to, co jim v aplikaci nastavíte.  

Bylinkářství

V průběhu školního roku se děti seznámí s obyčejem a praxí v pěstování rostlin. Vyzkouší si, co obnáší sázení, klíčení, následná starost o rostlinu a k čemu je to dobré. Seznámí se zběžně s principem permakultury a guerilla gardening. Vyrobí si vlastní herbář, kam si budou zapisovat léčivé účinky bylin a jejich použití. Na jaře pak budou součástí výuky procházky venku, poznávání, sběr a sušení léčivých bylin. Náplní bude také starost o školní skleník. Cílem kroužku je osvojování kladného přístupu k přírodě a poznávání její křehkosti a síly.

Kapela

Náplní tohoto kroužku bude seznámení dětí s různými hudebními nástroji. Výuka bude zaměřena  především na hru, poslech, zvuky a improvizační techniky. Z nástrojů využijeme flétnu, kytaru, hlas, cajon a další. Součástí kroužku bude i výroba vlastního perkusionistického nástroje. Kroužek si klade za cíl prostřednictvím hudby poskytnout dětem vhodný prostor k rozvíjení jejich schopnosti kooperace, vzájemného naslouchání, představivosti, přirozené intuice, samostatné volby a přirozeně technice hry.


Letecký modelář

Přijít mohou kluci a holky, kteří mají zájem o stavbu leteckých modelů. Děti se zde naučí nejen vyřezávat či lepit, ale hlavně trpělivosti, která je pro stavbu modelů letadel nutná. Pokud dovolí počasí, létáme s modely letadel dálkově řízenými. Tradiční akcí leteckých modelářů jsou oblíbené noční maratony. Kroužek je určen pro děti od druhé třídy a je pod vedením pana Petra Porkerta.

Co potřebuji na kroužek: oblečení, které si můžu umazat (lepím, brousím…) a dobrou náladu.

Výpočetní technika 1 – začátečníci + hry

Je určen pro všechny děti, které zajímá oblast informačních a komunikačních technologií. Cílem tohoto kroužku je naučit děti základní kroky při práci s počítačem a neučit je se ho nebát. Výuka probíhá na velmi kvalitních počítačích s nejnovějším operačním systémem Windows 10 Profesionál a využívají se výukové programy pro základní školy.

Výpočetní technika 2 – pokročilí

Navazuje na zájmový kroužek Výpočetní technika – začátečníci. Prohlubuje základní kroky při práci na počítači, práci s internetem, správné vyhledávání dat a jejich následné zpracování v elektronické podobě.

Mediální kroužek

Cílem tohoto kroužku je naučit zájemce zpracovávat informace, které následně publikuje jako reportáže, ankety, rozhovory a v tištené verzi jako školní noviny. Zájemci se seznámí nejen s prací na počítači, ale také s dalšími nástroji, jako např. fotoaparát, diktafon, rozhlas, videokamera apod.

Zájmové kroužky Výpočetní technika 1, 2 a 4 a Mediální kroužek vede p. učitel Samec Petr.

Fotografování a grafika

Vytvořit umělecké dílo prostřednictvím fotoaparátu je umění, a proto vznikl tento nový kroužek, který vás naučí, jak správně používat fotoaparát a jaké základní kroky jsou nutné pro vytvoření krásného snímku. Naučíte se vytvářet fotokoláže a upravovat fotografie.

Co potřebuji: fotoaparát nebo telefon s fotoaparátem

Keramika

Keramika je jednou z nejstarších tvůrčích činností. Práce s hlínou je velice všestranná a každý výrobek je naprostý originál. Náplní hodin je práce se šablonou, modelování, práce s plátem, lití z forem, práce s glazurami apod. Hotové výrobky si děti mohou odnést domů a obdarovávat své blízké.

Keramika 1 „Patla“

Je určena pro začátečníky a děti z první třídy.

Keramika 2 „Matla“

Je určena pro mírně pokročilé a děti, které již mají základy keramiky, obě tyto skupiny vede paní Jana Velková.

Keramika 3 „Ajeťáci“

Je určena pro rodiče a děti, které mají zájem o keramiku a chtějí pracovat společně. Platba v tomto kroužku není za dvojici, ale za osobu. Kroužek vede velice zkušený pedagog a keramik Mgr. Marek Siekiera. Zde si můžete pod jeho vedením vyzkoušet i točení na kruhu.

Keramika 4 „Šviháci“

Tato skupina je určená pro pokročilé děti, které chodí na keramiku již delší dobu. Zde se stále zdokonalují a vytvářejí složitější výrobky. Vede je paní učitelka Mgr. Stanislava Tesařová.

Keramika 5 „Hlíňáci“

Do této skupiny se mohou přihlásit děti, které již znají základy keramiky, a jedná se o skupinu mírně pokročilých. Skupinu Hlíňáků vede paní Jana Velková

Co potřebuji: stačí starší oblečení, které si můžu umazat, dobrou náladu a trpělivost.

Výtvarné kroužky

Děti se přenesou do světa fantazie a tvořivosti. Projdou si různými výtvarnými technikami a vytvoří si vlastní práce. Tyto kroužky jsou určené pro děti se zájmem o tvoření a kreslení.

Výtvarný kroužek Paleta je pod vedenám Mgr. Zdeny Zlatníkové určen pro pokročilejší děti.

Výtvarný kroužek Veselé malování je pro začátečníky, které vede šikovná slečna Milada Džudžová.

Co potřebuji: oblečení, které si můžu umazat a šikovné ruce.

Hudební kroužek

V hudebním kroužku se scházejí děti, které mají rády hudbu a zpívání. Kluci a holky hrají na hudební rytmické nástroje a snaží se vytvořit doprovodný orchestr k písním. Zde můžete přihlásit děti z druhé až páté třídy. Děti, které navštěvovaly tento kroužek, mohou pokračovat dál. Nově přihlášené děti si podají přihlášku a při první schůzce proběhne konkurz na zpěváky. Až po té bude vybírán poplatek. Kroužek vede Mgr. Iva Řeháková.

Co potřebuji: hlas v krku a dobrou náladu

Atletika a gymnastika – NOVĚ V NABÍDCE !

Nově vzniklý kroužek, který je zaměřen na pohybovou průpravu dětí. Atletika zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti člověka tj. běhy, chůzi, skoky atd. Atletika zajišťuje všestranný sportovní rozvoj dětí. Gymnastika je soubor cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla. Pro děti jsou tyto sporty velice vhodné a oblíbené.

Co potřebuji: sportovní oblečení, pevné boty bez černé podrážky, lahev s pitím a hlavně chuť sportovat a rozhýbat své tělo.

O sportovní průpravu dětí se postará PhDr. Finková Dana, Ph.D.

Futsal 1  

Vhodný pro žáky I. stupně avšak zejména pro hráče, kteří s fotbalem/futsalem teprve začínají. Po domluvě je možné začlenit i žáky, kteří již tento sport aktivně provozují, jako ostatní však projdou učením všech dovedností od začátku. Témata výuky – vedení a zpracování míče, přihrávky a střelba oběma nohama, hra s pravidly.

Futsal 2

Vhodný především pro žáky II. stupně a hráče, kteří již mají s tímto sportem zkušenosti. Po domluvě lze začlenit i mladší žáky, nutno však počítat s rozdílnými fyzickými dispozicemi (především rychlost a síla v tréninkových zápasech). Žáci navazují na dovednosti získané ve Futsal 1, získávají základní taktické návyky, pokračují ve hře s pravidly a pilují své dovednosti.

Co potřebuji: na oba dva zájmové kroužky Futsal 1 a 2 potřebuji pevnou obuv s bílou podrážkou, láhev s pitím, sportovní oblečení a týmového ducha. Zájmové kroužky vede Daniel Brzák.

Basketbal (mírně pokročilí)

Kroužek basketbalu je zaměřen na aktivní rozvoj základních basketbalových dovedností, které musí přihlášení žáci ovládat. Měli by za sebou mít min. 1 rok v jakémkoliv basketbalovém kroužku (i předškolního věku) či přípravce, musí však ovládat dribling a přihrávku. Výuka navazuje driblingem v pohybu, základy střelby, rozvojem přihrávek a dalších basketbalových dovedností. Vhodné pro žáky 1. – 6.třídy, kteří disponují min. základní basketbalovou dovedností. 

Co potřebuji: pevnou obuv s bílou podrážkou, láhev s pitím, sportovní oblečení a týmového ducha. Zájmové kroužky vede Daniel Brzák.

Florbal 1 – Začátečníci

Kroužek je určen pro děti 1.-3.tříd, kteří nehrají florbal či žádný podobný sport (hokejbal, hokej apod.) déle než 1 rok. Žáci se učí správnému držení hokejky, vedení míčku, přihrávkám a zpracování a základům střelby. 

Florbal 2 – Mírně pokročilí

Florbalisté navazují na základní florbalové dovednosti získané na kroužku Florbal 1. Věkové rozmezí je cca. 4. -7. třída, avšak je variabilní. Rozhodují především dovednosti. Je tak možné po domluvě přihlásit např. žáky 2. či 3. tříd, kteří se však aktivně věnují florbalu/hokeji/hokejbalu déle než rok, naopak žáci 6. či 7. tříd, kteří už mají zkušenosti s Florbal 3 či hrají sport závodně, jsou vhodnější do vyšší úrovně. Hráči se zde zdokonalí ve střelbě zápěstím i golfovým úderem, vedení míčku, přihrávkách a základních taktických prvcích.

Florbal 3 – Pokročilí

Florbalisté získají během kroužku taktické návyky a dovednosti, které pilují hlavně při hře. Je vhodný pro žáky 7., 8. a 9. tříd, po dohodě však mohou být zařazeni i žáci mladší, pokud mají odpovídající dovednosti (např. aktivní hráči florbalu /hokejbalu/ hokeje z 5. a 6. tříd). 

Co potřebuji: na všechny tři zájmové kroužky Florbal 1, 2 a 3 potřebuji pevnou obuv s bílou podrážkou, láhev s pitím, sportovní oblečení, týmového ducha a florbalku (kdo nemá, tomu zapůjčíme). Zájmové kroužky vede Daniel Brzák.

Angličtina pro začátečníky

Formou her a zábavy si děti osvojí základní komunikační schopnosti. Hrají hry, učí se základní slovíčka, říkadla a věty. Zpívají písničky a hrají hry v anglickém jazyce.

Angličtina pro pokročilé

Navazuje na Angličtinu pro začátečníky. Děti nadále rozvíjí znalosti anglického jazyka zábavnou formou s využitím interaktivní tabule, která je pro děti velkým zpestřením výuky. Vede slečna Milada Džudžová.

Co potřebuji: chuť učit se něco nového a dobrou náladu.

Pohybová cvičení

Ten, kdo se rád hýbe a sportuje, by měl navštěvovat právě tento kroužek. Kluci a holky zde hrají sportovní hry, cvičí na nářadí a soutěží. Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Důraz je kladen na sportování pro zdraví a kamarádství. Vede Mgr. Zdena Zlatníková.

Co potřebuji: sportovní oblečení, pevnou obuv, lahev s pitím a chuť hýbat se

Stolní tenis

V našem kroužku si děti osvojí základní pravidla této hry, zdokonalí si rychlost a dobrý postřeh. Stolní tenis je komplexní sport, který rozvíjí jak tělesnou, tak i psychickou kondici, neboť vyžaduje správnou taktiku a schopnost soustředit se. Tento kroužek již několik let vede Lada Vlasáková.

Co potřebuji: sportovní oblečení, pevnou obuv, lahev s pitím, pálku (kdo nemá, tomu půjčíme) a chuť hýbat se.

Břišní tance – začátečníci

Je určen pro holčičky od první třídy. Děti se seznámí s orientálním břišním tancem, který má své kořeny na Středním Východě. Vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na rozvoj pohybové koordinace.

Břišní tance – pokročilí

Tento kroužek je určen pokročilým tanečnicím, které kroužek navštěvují alespoň 1-2 roky. Dívky se během roku učí společnou choreografii, se kterou vystupují na různých společenských akcích. Oba kroužky vede velice zkušená lektorka a naše paní učitelka Mgr. Irena Čepická.

Co potřebuji: vhodné oblečení – orientální sukně, láhev s potím a úsměv na rtech.

Badminton

Je určen pro děti z druhého stupně. Jde o nejrychlejší raketový sport. Děti si zde zdokonalí postřeh, hbitost a výbornou kondici. O zlepšení pohybových a sportovních schopností dětí se stará Mgr. Jan Žďárský.

Co potřebuji: sportovní oblečení, pevnou obuv bez černé podrážky, lahev s pitím, raketu (kdo nemá, tomu zapůjčíme) a chuť sportovat

Zvídálek – NOVĚ V NABÍDCE !

„Zvídálek“ je zaměřený na ochranu životního prostředí, pozorování přírody, používání mikroskopu a provádění drobných pokusů. Určeno pro děti od 4. do 9. třídy. Zájmový kroužek je pod vedením Mgr. Hany Groulíkové

Co potřebuji: přezůvky a chuť objevovat nové věci.

Mladý turista

Kroužek je zaměřen na základy táboření, přírodovědné hry a soutěže, pěší turistiku a jednodenní výlety. Kroužek vede Bc. Aleš Kovařík

Co potřebuji: oblečení do tělocvičny a správného turistického ducha.

Kytara 1

Je určena pro začátečníky. Děti se naučí základy hry na kytaru, akordy a písničkový repertoár.

Kytara 2

Určena pro děti, které již znají základní akordy a hru na kytaru. Navazující výuka pro účastníky Kytary 1. Na závěr školního roku děti připraví vystoupení pro rodiče a známé. Kroužky vede Mgr. Iva Řeháková.

Co potřebuji: kytaru, chuť zpívat a hrát

Flétna

Zábavnou formou se děti seznámí s hrou na flétnu a správným dýcháním. Rozdělení na pokročilé a začátečníky. Pro rodiče je připravené vystoupení na konci školního roku. Kroužek vede slečna Milada Džudžová.

Co potřebuji: flétnu a dobrou náladu.

Hip Hop

Tento kroužek se stal velice oblíbeným s velkým počtem dětí. Učí se nejen tanec, ale zároveň si rozvíjí celou svou osobnost. V tomto školním roce se starší děti budou připravovat na svojí první týmovou soutěž. Kroužek jezdí pravidelně na letní soustředění a vystupuje na různých akcích. Pod vedením Ivety a Terezy Hnykových se neustále zlepšují.

Co potřebuji: oblečení do tělocvičny, láhev s pitím a chtít být součástí dobrého týmu.

Disco tance

Kroužek je určen pro naše nejmenší, kteří mají chuť tančit a rozhýbat své tělo. Zde se naučí taneční sestavy, cvičení zahrnuje prvky na všestranný pohybový rozvoj dítěte. Děti vystupují na kulturních akcích. Kroužek vede Lucie Zrůstová.

Co potřebuji: sportovní oblečení, lahev s pitím a chuť tančit.

Zumba

Je určena pro děti z druhého stupně. Jde o taneční kroužek, který je energický. Děti se naučí jednotlivé taneční kroky a choreografie. Kroužek má přínos pro fyzickou kondici dětí. Kroužek vede Lucie Zrůstová.

Co potřebuji: sportovní oblečení, lahev s pitím a chuť tančit.