Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Od 1.3.2011 je Základní škola Mírová zapojena do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM, do kterého se zapojilo celkem 25 pedagogů naší školy. Projekt je zaměřen na individualizaci výuky jazyků v 3. ročnících, na inovaci ve vzdělávání v rámci celého spektra předmětů na 1. i 2. stupni ZŠ a na dovzdělávání pedagogických pracovníků v různých oborech.

Připravujeme digitální učební materiály ke stažení.

Téma vzdělávací sady: Autor sady
Český jazyk – 2.ročník Vojáčková
Prvouka – 2.ročník Řeháková
Matematika – 6.ročník 1.pol. Pavlas
Matematika – 6.ročník 2.pol. Pavlas
Matematika Pavlas
Matematika – 1.ročník  Bláhová
Český jazyk – 1.ročník 2.pol. Bláhová
Matematika – 2.ročník 1.pol. Bláhová
Zeměpis – Evropa Bočková – Eisenhammerová
Zeměpis – ČR 1 Bočková – Eisenhammerová
Zeměpis – ČR 2 Bočková – Eisenhammerová
Angličtina – gram. pro 8. a 9. ročník Cagášková
Angličtina – gram. pro 6. 7. a 8. ročník Vošická
Angličtina – gram. a čtení pro 5. a 6. ročník Cagášková
Český jazyk – 2.třída 1.pol. Čejková
Český jazyk – 2.třída 2.pol. Čejková
Český jazyk – 3.třída 1.pol. Čejková
Matematika – 9.ročník 1/3 Simandl
Matematika – 9.ročník 2/3 Simandl
Matematika – 9.ročník 3/3 Simandl
Fyzika – 7.ročník 1.pol. Gruber
Fyzika – 9.ročník 1.pol. Gruber
Fyzika – 8.ročník 2.pol. Gruber
Český jazyk – 3.ročník 1.pol. Hošková
Český jazyk – 3.ročník 2.pol. Hošková
Český jazyk – 3.ročník 2.pol. II.část Hošková
Vlastivěda – 4. ročník – zeměp. část Jirát
Vlastivěda – 4. ročník – dějep. část Jirát
Vlastivěda – 5. ročník, zem. část Jirát
Český jazyk – 6.ročník Kapounová
Český jazyk – 8.ročník opakování Kapounová
Český jazyk – 8.ročník Simandl
Vybraní autoři – 8.ročník Krsek
Vybraní autoři – 9.ročník Krsek
Dějiny 20. století – 9.ročník Krsek
Přírodopis – 6.ročník 1. pol. Zikmundová
Přírodopis – 6.ročník 2. pol. Zikmundová
Přírodopis – 8.ročník 2.pol. Zikmundová
Čtení s porozuměním – 3.ročník Mitová
Čtení s porozuměním – 3.ročník Mitová
Čtení s porozuměním – 3.ročník Mitová
Občanská výchova – 6.ročník 1.pol. Nosek
Občanská výchova – 6.ročník 2.pol. Nosek
Občanská výchova – 7.ročník Nosek
Prvouka – 3.ročník 1.pol. Ručková
Prvouka – 3.ročník 2.pol. Ručková
Prvouka – 1.ročník 1.pol. Čejková
Informatika – Osobní počítač Samec
Informatika – MS Word Samec
Informatika – Testy a prac. listy – 7. – 9. ročník Samec
Matematika – 7.ročník 1/3 Simandl
Matematika – 7.ročník 2/3 Simandl
Matematika – 7.ročník 3/3 Simandl
Angličtina – 3.ročník 1.pol. Štréblová
Angličtina – 3.ročník 2.pol. Štréblová
Angličtina – 4.ročník 1.pol. Štréblová
Zeměpis – 6.ročník OFG Tesařová
Zeměpis – 6. – 7.ročník – Světadíly Tesařová – Vavrušková
Zeměpis – 7.ročník – Světadíly Vavrušková
Český jazyk – 2.ročník Vojáčková
Matematika – 2.ročník Zlatníková
Matematika – 2. a 3.ročník Opakování Vojáčková
Angličtina – 4.ročník 2.pol. Vošická
Angličtina – 5.ročník 1.pol. Vošická
Angličtina – 5.ročník 2.pol. Vošická
Finanční gramotnost – 2.stupeň ZŠ Nosek
Finanční gramotnost – 1.stupeň ZŠ Bláhová
Finanční gramotnost – podklady