Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Zde si můžete stáhnout ve formátu *.rtf (textový dokument) nebo *.pdf různé formuláře.


Souhlas s dodatečným odkladem

| stáhnout v *.docx | stáhnout v *.pdf |


Žádost o přijetí do ZŠ – přestup z jiné ZŠ

| stáhnout v *.docx | stáhnout v *.pdf |


Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání

| stáhnout v *.docx | stáhnout v *.pdf |


Žádost o uvolnění z vyučování

| stáhnout v *.docx | stáhnout v *.pdf |


Žádost o uvolnění z výuky předmětu

stáhnout v *.docx | stáhnout v *.pdf |


Přihláška do zájmového kroužku

| stáhnout v *.docx | stáhnout v *.pdf |


Přihláška ke stravování ve školní jídelně

|  stáhnout v *.pdf (lze vyplnit elektronicky)|


Žádost o zpracování IVP

stáhnout v *.docx | stáhnout v *.pdf |


Posudek – bezinfekčnost

 | stáhnout v *.docx | stáhnout v *.pdf |


Žádost o povolení pokračování školní docházky po skončení PŠD

 | stáhnout v *.docx | stáhnout v *.pdf |