Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Podle možností metodického pokynu č. 31 552/2005-551 jsme se rozhodli, že ICT plán školy bude k nahlédnutí pouze u ředitele školy. V případě zájmu o tento dokument nás můžete kontaktovat na info@zsmirova.net nebo na tel.. 472 772 079.