Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Pro rodiče budoucích prvňáčků:

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Přijímání žáků na střední školy:

Aktuální informace pro rodiče – UPŘESNÍME

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon, v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Podle §3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se počítá s konáním přijímacích zkoušek od UPŘESNÍME pro všechny formy vzdělávání. Termíny pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou jsou od UPŘESNÍME, do oborů vzdělání konzervatoří od UPŘESNÍME.

  • Žák může podat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
  • Výsledky se zveřejňují formou seznamu přijatých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu přijímacího řízení
  • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů.
  • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek zasláním rozhodnutí písemně.
  • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.

Dokumenty k volbě povolání:

V případě zájmu o další poradenství k volbě povolání kontaktujte pracovnice IPS – na tel.: 950 171 441, 950 171 617.

Třídní schůzky:

  • 5. 9. 2019 třídní schůzky 1. tříd od 16 hodin
  • 24. 9. 2019 Informativní třídní schůzky

Třídní schůzky se konají vždy od 16.00 hod. (I. stupeň) a od 16.30 hod. (II. stupeň)

Ostatní důležité informace:

Vánoční akademie: UPŘESNÍME