Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Pro rodiče budoucích prvňáčků:

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Přijímání žáků na střední školy:

Aktuální informace pro rodiče

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia: 

 • 1. termín: úterý 14. dubna 2020 
 • 2. termín: středa 15. dubna 2020 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

 • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020 
 • 2. termín: pátek 17. dubna 2020 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

 • 1. termín: středa 13. května 2020 
 • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020 

 • DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ DO 1.3. 2020 – ZODPOVÍDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 
 • Tzv. ZÁPISOVÝ LÍSTEK – tiskopis (doklad), který si zákonný zástupce osobně oproti podpisu vyzvedne na ZŠ U TŘÍDNÍHO UČITELE a doručí do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na SŠ (“vybranou a preferovanou školu” – pouze jeden zápisový list); na druhé škole do 10 dnů propadne možnost nastoupit do 1. ročníku SŠ – budeme vydávat cca od února 2020 (informace budou zveřejněny přes el. žk.) 
 • zveřejnění výsledků probíhá koncem dubna a začátkem  května 2020 
 • Přijímací zkoušky (tzv. Jednotné testy z ČJL a MA konají žáci pouze u oborů maturitních (4 – leté studium) a v případě osmiletého gymnázia 
 • Tzv. Učební obory (3-leté) mají v rámci přijímacího řízení pouze pohovory 
 • Přihlášky na SŠ ve dvou vyhotoveních vám připravíme vytištěné současně s vysvědčením v pololetí 
 • Žáci se SVP, tj. speciálními vzdělávacími potřebami – dle platných doporučení z PPP, SPC mají určen rozměr úlev na přijímací řízení, doporučení z PPP, SPC pak musí být v jednom originále doloženo jako příloha ke každé přihlášce a ředitel SŠ se osobně vyjádří k rozsahu podpory 
 • Některé obory vyžadují potvrzení dětského lékaře na přihlášce – v katalogu SŠ označeno zkratkou PLP, tj. povinná lékařská prohlídka, domluvte si prohlídku u lékaře hned v únoru (osmiletá gymnázia ji nepotřebují) 

PŘÍPRAVA NA JEDNOTNÉ TESTY: 

V hodinách ČJL, MA; případně doučování ve škole (tzv. Šablony) či soukromé…, možnost zakoupit si v knihkupectví testy k přijímacímu řízení a pracovat i doma (doporučuji); případně společnost SCIO (www.scio.cz) podporuje řadu i prezenčních kurzů či e-learning přípravu) 

Přílohy:

 • Přehled SŠ v ČR se zaměřením na sportovní gymnázia (konají talentové zkoušky i jednotné testy – přihlášky byly pouze do 2.12. 2019; všichni žáci byli o této možnosti informováni v hodinách PČ) 

Zpracovala: Mgr. Romana Sklenářová, pedagog, výchovná poradkyně II. stupně a kariérní poradce pro 9. ročníky 

Dokumenty k volbě povolání:

V případě zájmu o další poradenství k volbě povolání kontaktujte pracovnice IPS – na tel.: 950 171 441, 950 171 617.

Třídní schůzky:

 • 5. 9. 2019 třídní schůzky 1. tříd od 16 hodin
 • 24. 9. 2019 Informativní třídní schůzky
 • 26. 11. 2019 – informace o prospěchu a chování za I. čtvrtletí
 • 21. 04. 2020 – informace o prospěchu a chování za III. čtvrtletí
 • 27. 05. 2020 – schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd

Třídní schůzky se konají vždy od 16.00 hod. (I. stupeň) a od 16.30 hod. (II. stupeň)

Ostatní důležité informace:

Zápis do 1. tříd: 14. dubna 2020 od 13 do 18 hodin. 

Vánoční akademie: