Organizace školního roku 2018 – 2019

Vyučování začíná: v pondělí 3. září 2018

První pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny:  budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: od 11. 3. do 17. 3. 2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 a pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny: od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019

Zápis do 1. ročníku: dne 9. dubna od 13:00 do 18:00 (více informací průběžně zde>>)

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku: upřesníme

Přijímání žáků na střední školy:

Aktuální informace pro rodiče

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon, v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Podle §3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání. Termíny pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou jsou od 2. do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna.

  • Žák může podat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
  • Výsledky se zveřejňují formou seznamu přijatých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu přijímacího řízení
  • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů.
  • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek zasláním rozhodnutí písemně.
  • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.

Dokumenty k volbě povolání:

V případě zájmu o další poradenství k volbě povolání kontaktujte pracovnice IPS – na tel.: 950 171 441, 950 171 617. 

Třídní schůzky: 

  • 13. 11. 2018 – informace o prospěchu a chování za I. čtvrtletí
  • 16. 04. 2019 – informace o prospěchu a chování za III. čtvrtletí
  • 29. 05. 2018 – 16.00 – schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd

Třídní schůzky se konají vždy od 16.00 hod. (I. stupeň) a od 16.30 hod. (II. stupeň)

Ostatní důležité informace:

Vánoční akademie: upřesníme

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Školní el. pokladna

Videoprezentace
Naši partneři

Statistika přístupů

TOPlist