Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR


Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK


Naši partneři

Vážení rodiče, milé děti,

dovolte nám, abychom vás opět pozvali na náš Lampionový průvod, který se bude konat dne 25. listopadu 2010 od 17 hodin. Bližší informace naleznete na letáčku zde >>

Ve středu 3.11.2010 se v Litoměřicích uskutečnilo krajské finále ve stolním tenisu. Z okresního kola  postoupily z naší školy jako vítězky žákyně Kateřina Dvořáčková a Eliška Parýzková obě 7.C a  Denisa Škoulová z 7.B. Vedly si skvěle a získaly pro školu ZŠ Mírová další  sportovní úspěch.

Pokračovat dále

Soutěž proběhla v pondělí 25. 10. 2010 na spojovací chodbě naší školy. Tuto dlouhou „spojovačku“ rozzářilo 50 krásných vlastnoručně vyrobených draků. Rozhodování bylo těžké, ale vítěze vybraly děti naší školy svým hlasováním. Celkem bylo uděleno 394 hlasů a jasným favoritem a vítězem se stal drak s č. 45, který získal 157 hlasů. Autorem je Lucka Uřídilová z 3.C. Těsně za zády ji „šlapal“ drak č.29 s přidělenými  120 hlasy. Toho vyrobil její bratr, Jakub Uřídil ze 4. C.

Pokračovat dále

Dne 22.10.2010 byla projednána problematika záškoláctví  za účasti Odboru kontroly, OŠKAS a poradního sboru ředitelů ZŠ. V rámci projednání byly řešeny otázky vzájemného informování školy a  zák.zástupců o nepřítomnosti žáka ve školním procesu.

Vzhledem k následnému projednávání a prokazování případů záškoláctví na odd.přestupků OK a vyřizování došlých stížností na MmÚ byl stanoven tento závazný postup:

V případě,že žák nebude omluven z vyučování ve lhůtě stanovené školním řádem (72 hod.) zajistí ZŠ neprodleně prokazatelným způsobem informování  zák.zástupce žáka o nepřítomnosti žáka ve škole a stanoví další postup dle §22 odst.b) zák.561/2004 Sb. v pl.zn.

Opět jsme sklízeli úspěchy! Žáci a žákyně naší školy se účastnili okresního turnaje ve stolním tenisu. Úspěšnější byly dívky, které bez problému postoupily ze skupiny a měly tak možnost se utkat o příčky nejvyšší.

Pokračovat dále