Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR


Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK


Naši partneři

Do 21. října 2010 noste své vyrobené modely draků do Stanice mladých techniků hlavní vedoucí paní Velkové, které budou dne 25. října 2010 vyhodnoceny a odměněny na výstavě. Tato výstava se bude konat v prostorách spojovací chodby.

Všem se ještě jednou omlouváme za zrušení akce z důvodu nepříznivého počasí, které neumožňovalo plně zajistit konání akce (bezpečnostně a organizačně).

Prodloužený prodej obědů na měsíc listopad 2010 je 26. října 2001 od 7:15 do 16:00 hodin.

Letošní školní rok jsme zahájili celoroční soutěží o získání největšího počtu bodů v jednotlivých disciplínách mezi všemi 5. odd. škol. družiny.

V první výtvarné soutěži „Pozdrav z prázdnin“ získala všechna oddělení po 15 bodech. Dne 23. září jsme pokračovali ve sportovním klání o tituly „Švihadlový princ a princezna“, který získali M. Kmoníček (1. odd.) a N. Albrechtová (2. odd.)

Tzv. „Žlutý den“ byl pro nás všechny příjemným zpestřením, téměř každý měl žluté tričko, i paní vychovatelky se zapojily…

Pokračovat dále

Ve čtvrtek 7.10.2010 jsme v rámci výběrových předmětů Ekologický přírodopis a Praktický zeměpis vyrazili s třídami 8. A a 8. B na exkurzi k chabařovickému Jezeru Milada. Exkurzí nás provázela studentka sociální antropologie Ivana Růžičková, která pro děti zároveň připravila pracovní listy. Odpovědi na otázky se žáci dozvěděli na jednotlivých stanovištích, kde probíhal krátký výklad o historii i současnosti dané lokality. Děti se mohly například dozvědět, jak a proč zmizely některé vesnice, jakým způsobem byl zatopen bývalý chabařovický důl a jak dlouho to trvalo. Zjistili jsme také, jaké plány jsou s jezerem Milada do budoucna. Pokračovat dále

VŠEM SE VELICE OMLOUVÁME, ALE Z DŮVODU NEPŘÍZNĚ POČASÍ SE AKCE RUŠÍ. V PONDĚLÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT O ALTERNATIVNÍ AKCI, PŘI KTERÉ BUDEME HODNOTIT VYROBENÉ DRAKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V sobotu 16. října 2010 proběhne od 14 hodin na Erbenově vyhlídce tradiční Drakiáda, kterou pořádá Stanice mladých techniků, školní družina a SRDPŠ. Všichni jste zváni, přijďte se s dětmi pobavit. Můžete se těšit na soutěž o vyrobený model a koupený model draka. Více v přiloženém letáčku zde >>

Každý pátek od 13 do 16 hodin může každý žák naší školy navštívit ZDARMA naše Informační centrum (dále jen IC), kde si může připravit různé materiály na vyučování (např. referát), prohlédnout či vytisknout známky v el. žákovské knížce nebo využít výukový software pro zopakování učiva. Veškeré materiály vypracované v IC lze zdarma vytisknout. Bližší informace poskytne správce centra p. uč. Samec.

Deváté třídy se ve čtvrtek 16.9. vypravily do Severočeské lidové knihovny, aby zhlédly poučný film z Femina film festivalu v rámci hodiny VKZ. Film je časosběrný dokument o mladé narkomance jménem Katka, po které se tento dokument také jmenuje. Pokračovat dále

Byly provedeny změny ve školním rozvrhu hodin platné od 1.10. 2010 (jedná se především o třídu 7.C).