Ve středu 20. června se základní škola Mírová rozhodla v rámci probíhajících oslav 40. výročí založení školy otestovat svoji fyzickou zdatnost – uběhnout štafetovým způsobem maraton (42, 195 km). Ač se celé akce účastnila celá škola (povzbuzování, organizace), samotný štafetový běh absolvovalo 568 běžců.

Pokračovat dále

Ve středu 13. 6. 2018 proběhla závěrečná ukázková hodina pro rodiče na kroužku Atletika a gymnastika. Děti předvedly výběr z dovedností, které se v průběhu školního roku naučily. Na začátek to byly různé druhy odhodů pěnovým míčem a starty se sprintem. Po rozcvičce předvedly kotouly vpřed a vzad, stoj na lopatkách a jednoduchou sestavu na žíněnce ze čtyř cviků.

Pokračovat dále

Soutěž v orientálním tanci se uskutečnila ve středu 6.6. Za přítomnosti dětí a paní vychovatelek ze školní družiny, které tvořily laskavou porotu, předvedly tanečnice svá připravená vystoupení. Přestávky byly vyplněné předvedením společných choreografií a hlavně vystoupením pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Ivy Řehákové. Všechny výkony byly velmi pěkné.

Pokračovat dále

Na středu 20. června 2018 škola připravila 1. ročník školního maratonského běhu pro I. a II. stupeň v centrálním parku na Severní Terase. Předpokládaný konec akce mezi 12 – 13 hodinou (= konec vyučování). 

Dne 25. června 2018 proběhne od 16 hodin v Národním domě v Ústí nad Labem tradiční akce „Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků“. Každý z žáků obdrží dvě vstupenky. Na akci se bude pořizovat fotodokumentace a video – audio záznam pro propagační účely školy. 

Ve středu 6.6.18 se naše 5.C a 5.D zúčastnily projektu České Spořitelny o finanční gramotnosti. Po exkurzi do pobočky Spořitelny, kde dostaly půjčku na výrobu a materiál, dva měsíce pracovaly na svých výrobcích a právě ve středu přišel ten den D, kdy je měly na Mírovém náměstí prodat. Podařilo se a obě třídy si vydělaly krásnou částku na další společnou akci.

Pokračovat dále

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na výstavu pávů. Více se dozvíte v přiloženém letáčku. 

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR


Zásady ochrany osobních údajů


Směrnice GDPR


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz

Videoprezentace

Bakaláři – elektronická ŽK


Naši partneři


Statistika přístupů

TOPlist