Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR


Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK


Naši partneři

V pondělí 16.12. 2019 jsme přišli na pozvání pana soudce Mgr. Michaela Roubíčka na Krajský soud v Ústí nad Labem. Zde se žáci devátých ročníků zúčastnili setkání přímo v jednací síni s panem soudcem a jeho přísedícími. Před zahájením samotného líčení jsme měli jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí soudní síně a debatovat cca jednu hodinu s panem soudcem před zahájením samotného řízení.

Pokračovat dále

Z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí se Příměstský tábor o jarních prázdninách neuskuteční. 

Děkujeme  za pochopení. 

Před Vánoci se konalo 1. Vánoční derby, jehož smyslem bylo vést děti k toleranci, fair play a úctě k soupeři. Týmy Sparty a Slavie tvořilo 15 žáků, kteří nejlépe prošli základním testem znalostí svého klubu. Akce se skládala z futsalového utkání, dovednostní soutěže, soutěže v počtu fanouškovských předmětů a besedy na téma „Co znamená být sportovním fanouškem“.

Pokračovat dále

Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD za období leden – červen 2020 činí 720,- Kč. Tato částka musí být uhrazena nejpozději do 29.1. 2020.
Způsob úhrady: převodem na účet (elektronická peněženka).

Žádáme rodiče a zákonné zástupce dětí, které navštěvují zájmové kroužky o úhradu na druhé pololetí, tj. měsíce leden – červen 2020. Ceny najdete v naší nabídce ve sloupci cena 2. období.

Děti, které nebudou ve druhém pololetí navštěvovat zájmové útvary, tuto změnu nahlásí vedoucí SZČ a již na kroužek nebudou docházet.

Děti, které budou zájmový útvar nadále navštěvovat, nemusí  odevzdávat novou přihlášku, pouze provedou úhradu do 31.1.2020.

Platby za zájmové kroužky vybírá vedoucí SZČ od 13.00 do 18.00 hodin.

Veškeré dotazy vám zodpoví vedoucí SZČ p. Velková Jana.

Naše tradiční vánoční akce s názvem Odpoledne splněných přání nám pomyslně uzavřela rok 2019. Byla ve znamení trhů, dílniček, tvoření Balonkové Evičky ,občerstvením s vánočním dětským punčem hudebního programu dětí školních družin a dětského školní sboru.

Pokračovat dále

V úterý 10.12. 2019 byla na naší škole v malé tělocvičně pod záštitou Eurocentra Ústí nad Labem putovní výstava Stopy totality. Tématem této expozice byly osudy lidí, kteří v 50. letech minulého století pocítili na vlastní kůži, jak zrůdná je totalitní ideologie. Celkově jsme měli možnost vidět 11 bannerů, které vytvářely samy děti na různých školách.

Pokračovat dále

Prodej obědů na měsíc leden 2020 bude probíhat dne 16. 12. 2019 od 7:15 do 16:00 hodin.

Ve čtvrtek 5.12. se chodbami školy rozezněl zvuk andělských zvonků a čertovských řetězů. Žáci 9.D si připravili mikulášskou nadílku pro ostatní děti ve třídách. Nadělovali od 1.tříd až po 9.ročníky. Měli krásné věrohodné kostýmy, které přispěly k nadcházející vánoční atmosféře. Dětem i učitelskému sboru tak zpestřili tento prosincový den.

Po měsíci připrav se na naší škole 3. prosince uskutečnila již tradiční vánoční akademie. Rodiče mohli vidět svá dítka např.tančit, zpívat, hrát divadlo v anglickém jazyce…Závěr opět patřil učitelskému číslu, tentokrát na téma vánoční pohádky“Mrazík“. Všechna vystoupení byla oceněna velkým potleskem.

Pokračovat dále

Vážení rodiče, milé děti, 

rádi bychom vás touto cestou pozvali na již tradiční akce naší školy:

Vánoční akademie 2019, která proběhne dne 3. prosince 2019 od 16 hodin v prostorách velké tělocvičny. Srdečně vás všechny zveme na příjemné posezení a pobavení. 

Odpoledne splněných přání 2019, které proběhne 10. prosince 2019, více se dozvíte v přiloženém letáčku. 

Ve středu 4.12.2019 jsem pro děti na kroužku Atletika a gymnastika připravila Čertovský 3-boj, tedy jsme závodili ve třech disciplínách. Jako první byl “Útěk z pekla”. Každý závodník běžel přes nízké překážky na konec tělocvičny a sprintem zpět. Nejrychleji z pekla utekla Tereza K. v čase 11,0 sec. Druhou disciplínou bylo “Mikulášské poskakování”.

Pokračovat dále