Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR


Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK


Naši partneři

Statistika přístupů

TOPlist

Vážení rodiče, milé děti, 

rádi bychom vám touto cestou nabídli dva nové kroužky (Kroužek Mladý záchranář Kroužek RoBoTíK)

Kroužek Mladý záchranář

Termín: úterý od 14:00 – 15:00 hodin

Děti se mohou těšit na základní anatomii lidského těla, obecný postup první pomoci, první pomoc u stavů bezprostředního, ohrožení života, první pomoc při závažném úrazu, první pomoc u jiných úrazových stavů, první pomoc při poškození teplem a chladem, první pomoc při poleptání, první pomoc při otravách, první pomoc u neúrazových stavů dospělých osob, polohování raněných a nemocných osob, hromadný výskyt raněných. Kroužek je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí být připraveni na nečekané situace, který je čím dál více. Být připraven, znamená zachránit život . . .

Pokračovat dále

Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD za  leden – červen 2019 v částce 720,- Kč se odečte v období od 14.1.-21.1.2019. Platba elektronickou peněženkou, je tedy nutné mít tuto částku předem nabitou.                         

Při SMT funguje kroužek stolního tenisu, který navštěvuje 15 dětí naší ZŠ. Na trénink 19. 12. 2018 děti z kroužku pozvaly své rodinné příslušníky, aby jim mohly ukázat, co na trénincích dělají a co se již naučily a společně si mohli užít odpoledne.

Milým předvánočním dárkem bylo, že si rodiče, prarodiče či sourozenci udělali na děti čas a dorazili ve velmi hojném počtu. Všichni si společně zasoutěžili, zahráli stolní tenis a dokonce i „obíhačku“.

Pokračovat dále

Aby si děti zkrátily čekání na Vánoce a prázdniny, navštívila 18.12. odd. 5.,6. a 20.12 odd. 1.,2.  v rámci programu ŠD „Člověk a jeho svět“ zábavné centrum pro děti „PAMPALÁNII“. Tady si děti užily atrakce : elektrické formule, bobovou dráhu, trampolíny, fotbalovou arénu aj.  Děti se seznámily  s jiným prostředím a chovaly se společensky s ohledem na jiné návštěvníky. Družina 3. a 4. navštívila v pátek 4.1. 2019 psí útulek na Severní terase. Děti donesly opuštěným psíkům deky, podložky, hračky a psí dobroty. Odměnou jim bylo venčení opuštěných pejsků na nedaleké louce.

Pokračovat dále

Vážení rodiče a děti, chtěly bychom vám poděkovat, že jste se i letos zapojily společně se ŠD do projektu  „Podporujeme vojáky AČR“. Sešlo se nám tolik dárků, přání a obrázků k Vánocům pro naše vojáky na misích, že jsme naplnily šest předepsaných balíků. Dárky byly určené na různá místa do Afgánistánu, na Litvu, do Afriky. Předaly jsme je organizátorům, kteří je zkontrolovali a uložili do kontejnerů. Více informací o projektu můžete získat na FB stránce Podporujeme vojáky AČR.

Ještě jednou děkujeme a přejeme vám též  radostné Vánoce v klidu a pohodě. Zdraví vychovatelky ŠD

Na kroužku Atletika a gymnastika jsme ve středu 12.12.2018 nacvičovali štafetovou předávku, jako součást projektu Atletika pro děti do škol a jimi vyhlášené soutěže pro měsíce prosinec a leden. Na začátku hodiny děti běhaly ve dvojicích a postupně se naučily přes stání, chůzi, klus až po rychlý běh horní předávku z pravé ruky do levé. V další části hodiny jsme běhali štafety v družstvech s plněním různých skokanských cvičení.

Pokračovat dále

Tradiční vánoční akci naší školy „Odpoledne splněných přání“ se nám snažilo pokazit počasí neustálým deštěm. Je dobře, že jste se nenechali odradit a společně s námi si užili tento předvánoční čas.

Někteří z vás jste si nakoupili dárečky na našich vánočních trzích, jiní vyrobili drobné pozornosti ve vánoční dílničce. Dětem se určitě líbila skvělá „Balonková Evička“, která vytvořila krásné balonkové dárky pro naše nejmenší. Nechybělo občerstvení, hudební vystoupení dětí ze školních družin a vánoční hudba. Závěr celého odpoledne patřil vypouštění balonků přání a závěrečnému ohňostroji.

Pokračovat dále

Prodloužený prodej obědů na leden 2019 bude probíhat v pondělí 17. 12. 2018 v časovém rozmění od 7:15 do 16:00 hod.

Dne 4. prosince se opět rozsvítila naše tělocvična pro milá a povedená vystoupení našich dětí a třídních kolektivů, která si nacvičili na Vánoční akademii. Potěšila nás velká účast rodičů a ostatních návštěvníků, kteří přišli naše malé i větší tanečníky, sportovce, muzikanty či divadelníky podpořit a odměnit svým potleskem. Děkujeme všem zúčastněným, že si našli čas v předvánočním shonu a pomohli nám tím vytvořit úžasnou atmosféru, plnou radostných a dojemných okamžiků. 

Pokračovat dále