Název projektu: Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003967

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce jazykové laboratoře včetně pořízení moderního vybavení. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. V rámci projektu bude dále zajištěna vnitřní konektivita školy a připojení k internetu, za účelem zabezpečení bezbariérovosti školy bude pořízen schodolez a v neposlední řadě dojde úpravě zeleně a venkovního prostranství v areálu školy.

Dotace:               7 748 049,19,- Kč

Vlastní zdroje:   860 894,36,- Kč

Celkem:               8 608 943,55,- Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.   

    

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Školní el. pokladna

Videoprezentace
Naši partneři

Statistika přístupů

TOPlist