Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Název projektu: Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003967

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce jazykové laboratoře včetně pořízení moderního vybavení. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. V rámci projektu bude dále zajištěna vnitřní konektivita školy a připojení k internetu, za účelem zabezpečení bezbariérovosti školy bude pořízen schodolez a v neposlední řadě dojde úpravě zeleně a venkovního prostranství v areálu školy.

Dotace:               7 748 049,19,- Kč

Vlastní zdroje:   860 894,36,- Kč

Celkem:               8 608 943,55,- Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.