rozšířené vyhledávání
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ Ústí nad Labem

Provoz školy od 1. 3. 2021, více informací naleznete zde>>

Aktualizováno - Základní informace k přihláškám na střední školy (i 8-letá gymnázia)

Základní informace k přihláškám na střední školy (i 8-letá gymnázia)

Vážení zákonní zástupci,

pokud bylo Vaše dítě úspěšné např. v rámci okresních či krajských kol olympiád apod. a výsledky jsou v souladu s požadovanými kritérii jednotlivých středních škol (zjistíte si na webu vybraných SŠ), můžete tyto informace o úspěšné účasti přiložit k přihlášce Vy sami.
Postup:
Údaje doplňte ve zvláštní příloze k přihlášce - viz 2. strana přihlášky, kolonka: Schopnosti, vědomosti...atd. - legenda níže pod tabulkou - bod č. 13. Vložíte do přihlášky samostatný list označený: Příloha č. 1. Svým podpisem potvrdíte pravdivost a do kolonky "počet příloh" uveďte počet 1.


S pozdravem

Mgr. Sklenářová, výchovná a kariérní poradkyně


Pěkný den, milé slečny a mladí pánové, vážení rodiče (zákonní zástupci),

prosím, prostudujte si informace k přijímacímu řízení na SŠ. 

Žáci obdrží 2 přihlášky z naší školy spolu s pololetním vysvědčením.
Přihlášky budou již obsahovat pololetní známky a klasifikaci za celý předešlý školní rok, razítko školy a podpis pana ředitele.
Do konce února budou třídní učitelé předávat pouze zákonným zástupcům tzv. zápisový list (oproti podpisu). Ten uplatníte pouze na jedné SŠ, na kterou se žák rozhodl, že půjde studovat. Zápisové lístky se odevzdávaly na vedení SŠ vždy po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, a to neprodleně! Tímto  aktem bude proveden zápis vašeho dítěte do 1. ročníku vybrané SŠ.
Přihlášky můžete na SŠ doručit osobně či poštou (nejlépe doporučeně) do 1.3. 2021. Můžete je podávat již během února, samozřejmě.
Na webových stránkách jednotlivých SŠ naleznete informace: kritéria přijímacího řízení, možnosti tzv. on-line DOD (on-line dnů otevřených dveří) a další důležité informace pro uchazeče. Sledujte tedy pravidelně webové stránky SŠ.
K vyplnění přihlášek: obě přihlášky vyplníte stejně.
Pozor! Některé obory vyžadují potvrzení dětského lékaře na přihlášku, musíte si včas zajistit během února!
Příprava na přijímací řízení: doporučuji studium a procvičování testů z ČJL, MA - pro maturitní obory (viz např. web: www.cermat.cz).
Případně sledujte stránky MŠMT, dále: www.cermat.cz.

S přáním úspěchu, dobré volby a pevného zdraví

Za tým ZŠ, Mgr. Sklenářová, výchovná a kariérní poradkyně

Datum vložení: 3. 2. 2021 8:00
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2021 8:23
Autor:

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

Logo zřizovatele

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři