rozšířené vyhledávání
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ Ústí nad Labem

Erasmus +

Erasmus + je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Naše škola je do programu nově zapojena ve školním roce 2023/2024 s projektem “IMPLEMENTACE NOVÝCH METOD V KLÍČOVÝCH OBLASTECH VZDĚLÁVÁNÍ”, který je zaměřen na následující oblasti:

  • Zlepšení profesních kompetencí a profilu v oblasti inovativního pedagogického stylu.
  • Metody výuky práce s kancelářskými programy na ZŠ.
  • Digitální wellbeing (digitální pohoda).

Celý projekt je financován Evropskou Komisí.

V rámci projektu budou do výuky zařazeny aktivity podporující rozvoj digitálních kompetencí žáků formou zážitkové pedagogiky, především pomocí metody „learning by doing“, kde si budou žáci si hravou a nenásilnou formou osvojovat znalosti o digitálním světě, vyjadřovací schopnosti a umění komunikace.

Plakat_1 (6.77 MB)

Plakat_2 (6.74 MB)

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

logo

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři