rozšířené vyhledávání
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ Ústí nad Labem

Hýbeme se hezky Česky - podpořte naší školu v on-line hlasování zde>>
 
 

Projekt Osuš si šos, aneb rybí škola mluvení

Ve školním roce 2013/2014 realizujeme projekt „Osuš si šos“ aneb Rybí škola mluvení podpořený dotací z MŠMT prostřednictvím Ústeckého kraje. Realizaci má na starost Ludmila Mitová v přípravné třídě:

Anotace projektu:

Ústředním tématem je postava vodníka v pohádce, která je postupně dětem odkrývána. Vodník se stydí, protože neumí mluvit a tak projde rybí školou, kde se postupně naučí problémové hlásky vyslovovat. Na závěr připraví koncert pro lidi z vesnice, kde svoje umění předvede a zvládne ho na jedničku.

Cíle projektu:

Do přípravného ročníku jsou zařazeni žáci se sociálním znevýhodněním. Mají specifické vzdělávací potřeby, většinou nenavštěvovali MŠ, která by je připravila na vstup do 1. třídy a jsou ohroženy zvýšeným rizikem školního selhání. Jazykové kompetence mají velký vliv na úspěchy ve škole a právě u těchto žáků (mezi něž patří i cizinci) je jazykový kód omezen. Cílem projektu je rozvinout řečové schopnosti tak, aby výslovnost a gramatická správnost řeči byla s drobnými chybami nebo bezchybná. S tím souvisí také bohatá slovní zásoba, bezproblémová komunikace s vrstevníky a dospělými, gramatická správnost řeči. Vše je koncipováno do pohádky, protože ta je pro dětem předškolního věku nejbližší. Důraz je kladen na spontánnost, práci jednotlivců i celého kolektivu, hravost. Největší důraz je kladen na logopedickou péči jako přípravu na vyvození správné artikulace jednotlivých hlásek, ale propojuje všechny oblasti vzdělávání: výtvarnou, pracovní, pohybovou i hudební. Posiluje sociální vztah, neboť jednotlivé úkoly jsou složeny z práce jednotlivců, ale i kolektivu .Projekt má za úkol vzbudit zájem rodičů o správnou výslovnost svých dětí a úroveň jejich komunikace. Ukázat jim cestu, jak oni sami mohou pracovat na odstranění vad výslovnosti. Rodiče budou od začátku projektu pomáhat doma dětem plnit úkoly v připravených materiálech, budou se podílet na vývoji děje v našem příběhu. V závěru budou součástí ukončení celého projektu a budou se podílet na vyhodnocení.

Dotace ve výši:

64.000 Kč z toho 40.000 Kč technika zakoupená pro realizaci projektu, 24.000 Kč smlouvy o provedení práce

Datum vložení: 5. 9. 2020 23:44
Datum poslední aktualizace: 5. 9. 2020 23:44
Autor:

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

Logo zřizovatele

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři