rozšířené vyhledávání
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ Ústí nad Labem

Informace rodičům

Pro rodiče budoucích prvňáčků:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Přijímání žáků na střední školy: 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon, v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Podle §3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání. Termíny pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou jsou od 2. do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna.

  • Žák může podat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
  • Výsledky se zveřejňují formou seznamu přijatých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu přijímacího řízení
  • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů.
  • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek zasláním rozhodnutí písemně.
  • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.

Třídní schůzky:

  • 07. 09. 2021 třídní schůzky 1. tříd od 16 hodin
  • 21. 09. 2021 Informativní třídní schůzky 2. - 9. ročníků
  • 16. 11. 2021 – informace o prospěchu a chování za I. čtvrtletí
  • 19. 04. 2022 – informace o prospěchu a chování za III. čtvrtletí
  • 09. 06. 2022 – schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd

Třídní schůzky se konají vždy od 16.00 hod. (I. stupeň) a od 16.30 hod. (II. stupeň)

Ostatní důležité informace:

Zápis do 1. tříd: 12. 4. 2021 – 13. 4. 2021 v době od 13 – 17 hod

Vánoční akademie: zrušeno

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

Logo zřizovatele

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři