rozšířené vyhledávání
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ Ústí nad Labem

Podpořte školu v soutěži Hýbeme se hezky česky - hlasujte zde>> Pro zvýšení výhry přidejte počet km běhu či chůze za posledních 24 hodin a můžete hlasovat 2x !

 

Informace rodičům

Pro rodiče budoucích prvňáčků:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Přijímání žáků na střední školy 2022/2023: 

Vážení zákonní zástupci, připomínám Vám několik důležitých informací k přijímacímu řízení na SŠ:

 • 2 přihlášky  pro SŠ obdrží žáci 9. ročníku, také žáci odcházející z nižších ročníků
 • 2 přihlášky obdrží i žáci v 5. ročníku, kteří chtějí absolvovat přijímací řízení na 8. letá gymnázia, prosím zákonné zástupce, aby kontaktovali třídní učitele svých dětí kvůli předání přihlášek
 • přihlášky musí být na SŠ do 1. 3. 2022 nejdéle (osobní doručení či poštou doporučeně)
 • přihlášku obdržíte již se známkami, razítkem školy a podpisem pana ředitele
 • sledujte web: www.cermat.cz - JPZ (jednotné přijímací řízení - ČJL, MA) 
 • dále pravidelně monitorujte weby vybraných SŠ - aktuální informace, navíc v lednu všechny SŠ zveřejní Kritéria přijímacího řízení (každá škola má svá vlastní - nutné si prostudovat)
 • součástí přihlášky je tzv. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pokud obor vyžaduje tzv. PLP - povinnou lékařskou prohlídku, musí řada žáků v únoru před odevzdáním na SŠ  absolvovat lékařskou prohlídku u svých pediatrů, přihlášky s sebou)
 • součástí přihlášky mohou být i přílohy: např. Doporučení školského poradenského zařízení (kdo z dětí navštěvuje poradny PPP, SPC)
 • účast na olympiádách - zákonný zástupce po nastudování a relevanci k výše zmíněným kritériím přijímacího řízení může k přihlášce doložit tzv. Čestné prohlášení - zde zdokumentuje účast dítěte na olympiádách - okresní, krajské či celorepublikové úspěchy, svým podpisem stvrzuje správnost informací
 • zápisový lístek - tento arch v jednom vydání obdrží před přijímacím řízením od třídního učitele (oproti podpisu) pouze zákonní zástupci, po výsledcích přijímacího řízení předá žák/rodič tento arch na SŠ, na které chce po úspěšném přijetí studovat, na škole druhé  bude místo uvolněno dalším uchazečům
 • v případě nejasností neváhejte volat na vybrané SŠ, rádi Vám Vaše dotazy objasní.

Třídní schůzky:

 • 07. 09. 2021 třídní schůzky 1. tříd od 16 hodin
 • 21. 09. 2021 Informativní třídní schůzky 2. - 9. ročníků
 • 16. 11. 2021 – informace o prospěchu a chování za I. čtvrtletí
 • 19. 04. 2022 – informace o prospěchu a chování za III. čtvrtletí
 • 08. 06. 2022 – schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd

Třídní schůzky se konají vždy od 16.00 hod. (I. stupeň) a od 16.30 hod. (II. stupeň)

Ostatní důležité informace:

Zápis do 1. tříd: více informací zde>>

Vánoční akademie: zrušeno

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

logo

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři