Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Mimoškolní činnost žáků zabezpečuje školní družina. Kapacita školní družiny je 180 žáků. Maximální počet v jednotlivých odděleních je 30 dětí. V současné době pracuje 6 oddělení,  kvalifikovanost je 100%.

  1. oddělení Monika Opočenská
  2. oddělení Romana Grejtovská
  3. oddělení Vladislava Králová
  4. oddělení Štěpánka Srpová
  5. oddělení Jitka Petránková
  6. oddělení Hana Veigendová

Provoz školní družiny je od pondělí do pátku od 6:00 do 8:00 hod. a od 11:40 do 17:00 hod.

Zájmová činnost vyplývá ze školního vzdělávacího programu školní družiny, který je zpracován do ročního plánu a dále pak do měsíčních programů jednotlivých oddělení.

Každé oddělení má samostatnou vybavenou klubovnu. Školní družina využívá i tělocvičny, učebny výpočetní techniky, keramickou dílnu a další prostory školy.

Vnitřní řád ŠD.