Složení školské rady

Dne 13. 11. 2017 proběhly volby do ŠR za pedagogické pracovníky školy. Na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 byli zvoleni:  Mgr. Tomáš Krsek, Mgr. Iveta Nesvadbová.

Dne 14. 11. 2017 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce žáků. Na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 byli zvoleni:  MUDr. Veronika Jurčová, Ing. Jan Havlíček.

Za zřizovatele: budou jmenováni

Stávající ŠR:

předseda: Mgr. Tomáš Krsek (za ped. pracovníky)

zapisovatel: Mgr. Iveta Nesvadbová (za ped. pracovníky)

členové: Mgr. Renata Zrníková (za zřizovatele školy)

Pavel Štěpař (za zřizovatele školy)

MUDr. Dagmar Šrejberová (za zák. zástupce žáků)

MUDr. Veronika Jurčová (za zák. zástupce žáků)

 

§ 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon)

(1) Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na odvolání ředitele
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy
Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Školní el. pokladna

Videoprezentace
Naši partneři

Statistika přístupů

TOPlist