Složení školské rady

Dne 13. 11. 2017 proběhly volby do ŠR za pedagogické pracovníky školy. Na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 byli zvoleni:  Mgr. Tomáš Krsek, Mgr. Iveta Nesvadbová.

Dne 14. 11. 2017 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce žáků. Na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 byli zvoleni:  MUDr. Veronika Jurčová, Ing. Jan Havlíček.

Za zřizovatele: budou jmenováni

Stávající ŠR:

předseda: Mgr. Tomáš Krsek (za ped. pracovníky)

zapisovatel: Mgr. Iveta Nesvadbová (za ped. pracovníky)

členové: Mgr. Renata Zrníková (za zřizovatele školy)

Pavel Štěpař (za zřizovatele školy)

MUDr. Dagmar Šrejberová (za zák. zástupce žáků)

MUDr. Veronika Jurčová (za zák. zástupce žáků)

 

§ 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon)

(1) Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na odvolání ředitele
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy
Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Videoprezentace
Kalendář akcí

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneřiStatistika přístupů

TOPlist