Tuto funkci vykonává: Mgr. Ladislava Křivská

Kontakt: 472 772 079  (krivska@zsmirova.net)

Poradenská činnost v oblasti:
– výuky a podpory žáků:
  • se Specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie a další),
  • se Specifickými poruchami chování (ADHD, ADD, OOD),
  • a dalšími problémovými oblastmi (např. autismus, vývojová dysfázie apod.) v rámci speciálního
  • vzdělávání žáků zdravotně znevýhodněných.
– pomoc rodičům ve vedení těchto dětí formou konzultace dle dohody.

 

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Videoprezentace
Kalendář akcí

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneřiStatistika přístupů

TOPlist