Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Vedení školy

Ředitel školy:

Mgr. Bc. Kamil Veigend

Aprobace: Matematika-Základy techniky, Školský management

E-mail: reditel@zsmirova.net

Zástupkyně pro I. stupeň:

Mgr. Iveta Nesvadbová

Aprobace: I.stupeň + výtvarná výchova

E-mail: nesvadbova@zsmirova.net

Zástupkyně pro II. stupeň:

Mgr. Stanislava Tesařová

Aprobace: Tělesná výchova + Zeměpis

statutární zástupce

E-mail: tesarova@zsmirova.net

Sekretariát

Asistentka ředitele:

Pavlína Levová

Tel.: 472 772 079

E-mail: levova@zsmirova.net

Ekonomka:

Gabriela Kawuloková

Tel.: 472 772 079

E-mail: kawulokova@zsmirova.net