Tuto funkci vykonává: 

 • Mgr. Martina Vojáčková – I. stupeň
 • Mgr. Romana Sklenářová – II. stupeň

Kontakt: 472 772 079  (vojacková@zsmirova.net, sklenarova@zsmirova.net)

Konzultační hodiny:

 • pondělí: 09:00 – 11:30 (Mgr. Sklenářová)
 • úterý: 09:00 – 11:00 (Mgr. Sklenářová)
 • středa: 12:00 – 14:00 (Mgr. Vojáčková)
 • čtvrtek: 12:00 – 14:00 (Mgr. Vojáčková)
 • případně po předchozí telefonické domluvě
 • v době třídních schůzek

NAJDETE MNE VE SBOROVNĚ:)

Náplň:

Péče o žáky se speciálními vzdělávácími potřebami, péče o nadané žáky:

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomáhá vyhledávat mimořádně nadané žáky, metodicky se podílí na úpravách jejich učiva,
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, pedagogy, žáky

Péče o žáky s výchovnými problémy:

 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost (šikana, projevy diskriminace, násilí a jiné negativní jevy)

Metodická a informační činnost:

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům,
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra …).

Volba povolání:

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče,
 • informuje o studijních možnostech,
 • pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu,
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků na střední školy.

Dokumentace:

 • vede databázi integrovaných žáků, soustřeďuje individuální učební plány.
Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Školní el. pokladna

Videoprezentace
Naši partneři

Statistika přístupů

TOPlist