Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Výuka na Základní škole Mírová probíhá  podle Školního vzdělávacího programu „ZŠ Mírová“. Tento dokument každým rokem prochází obnovou a v tuto chvíli je aktuální verze číslo 12. Na rozvoji se podílí celý pedagogický sbor.

Školní vzdělávací program „ZŠ Mírová“ je k nahlédnutí u ředitele školy a v počítači u vchodu do školy. V případě zájmu ho lze poskytnout v elektronické podobě.

Učební plán