Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
Fakultní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
Fakultní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Fakultní ZŠ
Ústí nad Labem

Přijímací zkoušky na SŠ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024

Uvedené informace se týkají novely školského zákona, která začala platit od 1. ledna 2024. 

V souvislosti s ukončením legislativního procesu připravilo Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) informační „balíček“ k přijímacímu řízení v roce 2024. 
Informační materiály obsažené v balíčku jsou určeny pro využití řediteli a pedagogickými pracovníky jak škol základních, tak středních. Informační balíček obsahuje následující dokumenty: 

Metodické a informační materiály  

 • Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  jde o komplexní informaci v oblasti přijímacího řízení vycházející z legislativních předpisů a doporučení ministerstva 
 • Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce – přehledové informace „v kostce“ určené zejména pro uchazeče a jejich zákonné zástupce 
 • Informace pro základní školy k přijímacímu řízení – přehledové informace „v kostce“ určené  zejména pro pedagogické pracovníky základních škol k využití například při třídních schůzkách „Přímačky 2024“ – informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantách TISK a BROŽURA, která obsahuje vyznačené vodicí čáry pro složení 

Tiskopis přihlášky a další formuláře  

 • Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
 • Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace 
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou 

Videotutoriály 

 • Video vysvětlující algoritmus přiřazování uchazečů do zvolených oborů vzdělání 
 • Záznam ze seminářů, na kterých Vám zástupci ministerstva a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání představili věcné a legislativní aspekty nového systému přijímacího řízení, včetně informací k digitálnímu přihlašovacímu systému 
 • Video s rozhovorem k tématu přijímacích zkoušek 

Výše uvedený informační balíček, tedy metodické a informační materiály, tiskopis přihlášky 
a další formuláře, videotutoriály a další informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání 
a konzervatoří naleznete na webových stránkách:  

https://www.prihlaskynastredni.cz/ 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

Termíny přijímacích zkoušek 2023/2024

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 
  
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

 1. termín: pátek 12. dubna 2024 
 2. termín: pondělí 15. dubna 2024 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

 1. termín: úterý 16. dubna 2024 
 2. termín: středa 17. dubna 2024 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

 1. termín: pondělí 29. dubna 2024 
 2. termín: úterý 30. dubna 2024 

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

logo

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři