Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK


Naši partneři

Veselým tanečním vystoupením nám skončil příměstský tábor 2020, který doprovázelo heslo „S úsměvem jde všechno líp„.

Po celou dobu nám vládla veselá nálada, sportování, tvoření, tancování. Nechyběla ani návštěva Jump arény, nebo kouzelné malování na obličej. Nikdo z této skupinky dětí neměl potřebu zapínat mobilní telefon, mluvit sprostě a hádat se. To bylo pro nás dospěláky nejkrásnějším dárkem za naší práci. Všem dětem a rodičům přejeme slunečné a pohodové prázdniny.  Fotografie si můžete prohlédnout zde..

Jana Velková, Terka Hnyková

Pokračovat dále

V pondělí 29.6.2020 odstartoval náš příměstský tábor . Heslo tábora je “ S úsměvem jde všechno líp “ , a tím se řídíme . Máme vytvořené dva týmy . Jedním kapitánem je Kuba, druhým Honza. Začaly soutěže o stříbrné peníze za které si děti na konci pobytu budou nakupovat odměny. Týmy začaly malovat své vlajky, máme rozdaná trička a někdo již začal s malováním hrnečků. Také již umíme první kroky našeho letního táborového tance. První den je za námi a těšíme se na úterní setkání…..

Pokračovat dále

Vážení rodiče, milí žáci, 

vysvědčení se rozdává od 26. června dětem, které nenavštěvují třídní skupiny dle předem stanoveného harmonogramu třídním učitelem. Děti navštěvující třídní skupinu obdrží vysvědčení 30. června 2020. Nevyzvednutá vysvědčení si lze vyzvednout do pátku 3. července 2020 vždy od 8 do 12 hodin a pak až v přípravném týdnu.

Přejeme všem krásné prázdniny, hodně sluníčka, pohody a klidu. 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

chtěli bychom Vám podat základní informace o chodu naší školy.

1.organizace 1.týdne ve školním roce 2020-2021

 • školní rok začíná 1. 9. 2020, děti i rodiče přijdou do tříd do 8:00, zůstanou zde asi 30 minut – přivítání vedením školy, potom odchází s rodiči domů nebo půjdou do družiny, která bude již v provozu (po domluvě s paní vychovatelkou), dále si můžete vyplnit přihlášky do ŠD a SZČ (dle nabídky kroužků)
 • vyučování začíná denně v 8:00, děti jsou ve třídě již v 7:50 (příprava na vyučování),
 • škola je otevřená od 7:40, vyučovací hodina trvá 45 minut
 • děti si nosí do školy své svačiny a pití, učebnice, sešity a pomůcky dostávají děti v 1.třídě zdarma (viz seznam níže)
 •  ve středu 2. 9. 2020 a ve čtvrtek 3. 9. 2020 končí vyučování v 9:40, potom odchází děti domů nebo do družiny (při samostatném odchodu musí mít děti lístek se souhlasem rodičů)
 • v pátek 4. 9. 2020 končí vyučování v 10:45, od pondělí 6. 9. 2020 bude vyučování končit dle třídního rozvrhu, rozvrh vyučování dostanou děti od p. učitelky v 1.týdnu školy
 • zařazení dětí do jednotlivých tříd se dozvíte ze seznamů, které budou vyvěšeny ve vstupním prostoru školy 1. 9.2 020

2. informace školy:

 • sekretariát: 472 772 079
 •  jídelna: 472 775 587
 • školní družina: 723 910 777
 • Stanice zájmových činností: 725 997 061
 • e-mail: info@zsmirova.net
 • adresa web stránek: www.zsmirova.net
 • adresa školy: Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem

3. Bezhotovostní platby:

 • Školní jídelna: 78-4744770217/0100 (bezhotovostní inkasní platba)
 • E-peněženka: 107-9092900217/0100
 • Stanice zájmových činností: 123-1863050227/0100

Pokračovat dále

Vážení rodiče, 

děkujeme, že jste zapsali své dítě do naší školy. Máme pro vás připravenu informační schůzku dne 10. června 2020. Vzhledem k hygienickým opatřením bude schůzka probíhat ve dvou skupinách:

 1. skupina od 16 hodin
 2. skupina od 17 hodin

Prostřednictvím e-mailu budete informování o čase, který se týká právě vás. Není nutná přítomnost dítěte. Máme pro vás připraveny informace k zahájení povinné školní docházky. 

Těšíme se na vás. 

Mgr. Bc. Kamil Veigend

ředitel školy

Distanční vzdělávání pro I. a II. stupeň bude probíhat do 19. června 2020. K tomuto datu bude ukončena klasifikace za II. pololetí školního roku 2019/2020. Činnost současných školních skupin bude probíhat až do 30. června 2020. Vysvědčení bude žákům (popř. zákonným zástupcům) vydáváno dle rozpisu, o kterém vás budou informovat třídní učitelé.

Z organizačních důvodů bude vstup žákům II. stupně umožněn v těchto případech:

 • odevzdávání učebnic u žáků, kteří přechází na jinou školu nebo se stěhují + žáci 9. ročníků – nutno domluvit předem s třídním učitelem, u ostatních žáků bude vrácení a výměna probíhat na počátku nového školního roku 2020/2021
 • vyzvednutí školních potřeb nebo osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole (nutno domluvit předem s třídním učitelem)
 • vyzvednutí vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020 (budou vás informovat třídní učitelé)

Na základě tohoto rozhodnutí mohou rodiče dětí do 13 let uplatňovat i nadále Ošetřovné Covid-19.

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci spojené s Covid 19 nebylo možné pokračovat v činnosti zájmových útvarů.

Platby za měsíce duben – červen 2020 školního roku 2019/ 2020 budou dětem převedeny na první pololetí školního roku 2020/2021, pokud budou i nadále zapojeny v zájmových útvarech.

Částky budou přičteny následovně:

 • z platby 480,- vratka 240,-
 • z platby 720,- vratka 360,-
 •  z platby 780,- vratka 390,-

Dětem, které nebudou v zájmovém útvaru pokračovat se částka vrátí v září 2020. Částku je možné použít i na jiný kroužek než v letošním roce.

Přibližně od poloviny srpna 2020 bude pro vás spuštěn nový systém „Domeček“, který bude sloužit pro přihlašování dětí do zájmových útvarů a pro platby. Systém je stejný jako v DDM Ústí nad Labem. Nebude tedy nutná osobní přítomnost pro přihlášení dítěte na začátku školního roku.  Více informací pro vás připravujeme a budeme vás včas informovat.

Od 25. května 2020 bude opět v provozu školní jídelna pro přihlášené žáky I. stupně a zaměstnance školy. Vařit se bude jedno jídlo.

Přeplatky z obědů z března 2020 jsou převedeny na toto období. U většiny strávníků vychází převedená platba přibližně do 12. června 2020. Obědy placené inkasem budou na červen 2020 poníženy o přeplatky a automaticky uhrazeny. 

Pro ověření prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny, každý den od 8:00 do 10:00 hodin. 

Hotovostní platby za obědy do konce června 2020 je možné uhradit každý den od 7:00 do 8:00 hodin. 

Z hygienických důvodů není možný odběr stravy do přinesených nádob, neodebraný oběd první den nemoci propadá. Na následující dny je možné obědy samozřejmě odhlásit. 

Pro cizí strávníky bude provoz obnoven v září 2020 a případné přeplatky budou použity na měsíc září 2020. 

Z důvodu zajištění hygienických opatření v souvislosti se zahájením činnosti tzv. školních skupin nebude provoz SZČ do konce školního roku obnoven. O finančním vypořádáním již uhrazené úplaty za II. pololetí, budete informováni. Budeme se na vás těšit od září 2020. 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/20 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v II. pololetí do 10. března 2020,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin, nebo jinou formou (konec II. pololetí po obnovení provozu)
 • podpůrně také hodnocení výsledku vzdělávání žáka za I. pololetí školního roku 2019/20

Příloha – Vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb.

Předávání vysvědčení za II. pololetí

Školní rok 2019/20 bude ukončen 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. O konkrétním způsobu vás budeme informovat na webových stránkách a prostřednictvím EŽK.

Obnovení školní docházky je naplánováno na 11. května 2020 (pouze 9. ročníky) a na 25. května 2020 (žáci I. stupně). Docházka je dobrovolná po předchozím POVINNÉM vyjádření zájmu o docházku do školy zákonným zástupcem, v případě žáků 9. ročníku do 7. května 2020, v případě žáků I. stupně do 18. května 2020.  Po těchto termínech nelze žáka do školní skupiny zařadit. 

I když nevyužijete návratu do školy, stále bude probíhat distanční vzdělávání online. 

Pro umístění do školní skupiny je NUTNÉ, aby zákonný zástupce vyplnil registrační formulář zde>> (ukončení formuláře bude 18. 5. 2020 v 16 hodin) a zároveň vyplnil a podepsal Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete zde>> (tento formulář je nutno odevzdat první den návštěvy školy)

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Pokračovat dále