V pátek 8. února 2019 se žáci šestých tříd zúčastnili exkurze na vrch Boreč. Jedná se o lesnatou znělcovou vyvýšeninu, na které se nachází národní přírodní památka Borečský vrch se stejnojmennou naučnou stezkou. Vrch je pozoruhodný unikátním výskytem geologického jevu tzv. mikroexhalací a ventarol. Zdejší geologická zvláštnost spočívá v tom, že celý vrch je protkán sítí malých skalních puklin, které ústí jak na úpatí kopce, tak na jeho vrcholu, kde jsou uměle rozšířeny. V zimě pak kopec při úpatí nasává studený vzduch z venkovního prostředí, který prochází celou soustavou vnitřních puklin, ve kterých se ohřívá od okolní horniny, a je podstatně teplejší vyfukován zpět do ovzduší nahoře na temeni kopce. Rozdíl teplot unikajícího vzduchu vůči okolnímu prostředí může být až 20 °C.

Tato zvláštnost je nejlépe viditelná v zimním období. Žáci si prošli naučnou stezku a měli možnost se na svahu vrchu sklouznout.

Pokračovat dále

Ve středu 6.2. a ve čtvrtek 7.2. 2019 proběhlo ve sportovní hale v Krásném Březně okresní kolo v házené starších dívek a chlapců. Ve středu se naše družstvo děvčat složené především z basketbalistek umístilo na pěkném třetím místě. Turnaj s přehledem vyhrálo družstvo pořádající ZŠ Hluboká, které bylo složeno z dívek, které házenou hrají.

Pokračovat dále

Minulý týden přišel mezi nás pan Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí  letecké záchranné služby v Ústí nad Labem. Seznámil děti s hlavním úkolem záchranky. Vysvětlil jim, co je přímé ohrožení života, a jak správně volat záchranku. Hlavně děti upozornil na prevenci a bezpečnost při volnočasových aktivitách. Informací bylo dost, ale předal nám je poutavě až zábavně.  Děti báječně spolupracovaly a za odměnu si mohly zkusit, zda zvládnou masáž srdce, která je velmi důležitá při záchraně lidského života.

Pokračovat dále

Ve středu 23.1.2019 jsme se sešli jako „pruhovaní  kamarádi“, a že nás bylo. Nejlépe to bylo vidět v jídelně, kde šly oči z proužků šejdrem. Evidentně módním hitem je proužek podélný.  Je vidět, že umíme držet partu. Protože to byla poslední disciplína v celodružinové soutěži pro první pololetí,  a každé tričko jako bodík rozhodovalo o celkovém umístění  každé družiny. Jako vždy se můžete podívat na foto z jednotlivých oddělení.

Pokračovat dále

V pondělí 21. ledna 2019 se žáci šestých ročníků zúčastnili exkurze do pražského planetária. Nejprve si prohlédli předsálí, kde se nachází zajímavé exponáty související s vesmírem a vesmírnou tématikou např. Simulátor lunárního modulu, ukázka pohybů planety Země a ostatních planet solárního systému atd.

Pokračovat dále

Vážení rodiče, milé děti, 

rádi bychom vám touto cestou nabídli dva nové kroužky (Kroužek Mladý záchranář Kroužek RoBoTíK)

Kroužek Mladý záchranář

Termín: úterý od 14:00 – 15:00 hodin

Děti se mohou těšit na základní anatomii lidského těla, obecný postup první pomoci, první pomoc u stavů bezprostředního, ohrožení života, první pomoc při závažném úrazu, první pomoc u jiných úrazových stavů, první pomoc při poškození teplem a chladem, první pomoc při poleptání, první pomoc při otravách, první pomoc u neúrazových stavů dospělých osob, polohování raněných a nemocných osob, hromadný výskyt raněných. Kroužek je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí být připraveni na nečekané situace, který je čím dál více. Být připraven, znamená zachránit život . . .

Pokračovat dále

Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD za  leden – červen 2019 v částce 720,- Kč se odečte v období od 14.1.-21.1.2019. Platba elektronickou peněženkou, je tedy nutné mít tuto částku předem nabitou.                         

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR


Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK


Školní el. pokladna

Videoprezentace

Naši partneři


Statistika přístupů

TOPlist