Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
Fakultní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
Fakultní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Fakultní ZŠ
Ústí nad Labem

Erasmus +

Erasmus + je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Naše škola je do programu nově zapojena ve školním roce 2023/2024 s projektem “IMPLEMENTACE NOVÝCH METOD V KLÍČOVÝCH OBLASTECH VZDĚLÁVÁNÍ”, který je zaměřen na následující oblasti:

  • Zlepšení profesních kompetencí a profilu v oblasti inovativního pedagogického stylu.
  • Metody výuky práce s kancelářskými programy na ZŠ.
  • Digitální wellbeing (digitální pohoda).

Celý projekt je financován Evropskou Komisí.

V rámci projektu budou do výuky zařazeny aktivity podporující rozvoj digitálních kompetencí žáků formou zážitkové pedagogiky, především pomocí metody „learning by doing“, kde si budou žáci si hravou a nenásilnou formou osvojovat znalosti o digitálním světě, vyjadřovací schopnosti a umění komunikace.

Plakat_1 (6.77 MB)

Plakat_2 (6.74 MB)


Kurz metodiky angličtiny v Irsku

V srpnu 2023 vyjela paní učitelka Friedlová v rámci projektu Erasmus + na týdenní školení určené pro učitele angličtiny do irského Dublinu.

Tento kurz byl zaměřený na nové metody výuky angličtiny a také na irskou kulturu a historii. Hlavními tématy byly nové přístupy výuky fonetiky, poslechu a gramatiky, ale také využití videí a příběhů z mytologie v hodinách angličtiny.

Zároveň jsme se dozvěděli mnoho informací o dějinách země, jejích osobnostech a kultuře a navštívili mnoho zajímavých míst v Dublinu a okolí.

Neméně důležitá byla interakce s ostatními účastníky kurzu z jiných zemí, s kterými jsme si předali spoustu informací o naší práci a vzdělávacích systémech jednotlivých zemí.

 

Škola

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

logo

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři