rozšířené vyhledávání
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ Ústí nad Labem

Výchovný poradce

Tuto funkci vykonává: 

 • Mgr. Martina Vojáčková – I. stupeň - vojacková@zsmirova.net,
 • Mgr. Romana Sklenářová – II. stupeň - sklenarova@zsmirova.net

Kontakt: 472 772 079 

Konzultační hodiny:

 • pondělí: 09:00 – 11:30 (Mgr. Sklenářová)
 • úterý: 09:00 – 11:00 (Mgr. Sklenářová)
 • středa: 12:00 – 14:00 (Mgr. Vojáčková)
 • čtvrtek: 12:00 – 14:00 (Mgr. Vojáčková)
 • případně po předchozí telefonické domluvě
 • v době třídních schůzek

Náplň:

Péče o žáky se speciálními vzdělávácími potřebami, péče o nadané žáky:

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomáhá vyhledávat mimořádně nadané žáky, metodicky se podílí na úpravách jejich učiva,
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, pedagogy, žáky

Péče o žáky s výchovnými problémy:

 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost (šikana, projevy diskriminace, násilí a jiné negativní jevy)

Metodická a informační činnost:

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům,
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra …).

Volba povolání:

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče,
 • informuje o studijních možnostech,
 • pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu,
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků na střední školy.

Dokumentace:

 • vede databázi integrovaných žáků, soustřeďuje individuální učební plány.

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

logo

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři