rozšířené vyhledávání
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ Ústí nad Labem

Školní elektronická pokladna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás seznámit se systémem placení všech školních akcí včetně školní družiny. Tento systém se netýká platby za školní obědy ve školní jídelně. Výhodou tohoto systému je přehlednost finančních toků. Každé dítě má svou tzv. „zálohovou peněženku“, na kterou zákonný zástupce posílá bezhotovostně peníze a o nic jiného se již nemusí starat. Zákonní zástupci mohou posílat částky jednorázově, popřípadě průběžně „dobíjet“ podle svých finančních možností. Doporučuje se počáteční vklad min. 500,- Kč. Čerpání během školního roku je individuální podle jednotlivých tříd. Vždy je potřeba hlídat, aby byla v peněžence dostatečná částka na uhrazení vybraných akcí. O každé akci a částce budete informováni prostřednictvím třídních učitelů jako doposud (např. formou elektronické žákovské knížky). Veškeré platby budou po doložení seznamu účastníků strženy po uskutečnění akce. Přednostně se vždy bude strhávat platba za školní družinu (pokud ji dítě navštěvuje). Škola bude pravidelně prostřednictvím e-mailu informovat zákonné zástupce o stavu peněz v peněžence, včetně pohybů. Zákonný zástupce proto musí hlídat finanční stav v peněžence, případně poslat další částku.

Podrobné informace:

Škola má pro tyto účely zřízen speciální účet: 107-9092900217/0100 vedený u KB a.s. Ústí nad Labem.

Každý žák má svůj vlastní variabilní symbol (variabilní symbol = evidenční číslo žáka). Tento variabilní symbol bude platný od 1. do 9. třídy.

Variabilní symbol uvidíte v systému Bakaláři, v přehledu osobních údajů pod „Evidenčním číslem žáka“.

Zejména je nutné u nákladnějších akcí školy (školní družina, škola v přírodě, sportovní soustředění, lyžařské zájezdy, zahraniční zájezdy, apod.) včas zajistit dostatečný kredit v peněžence. Platby se budou realizovat podle přímých pokynů vedoucích jednotlivých akcí.

Nevyčerpané prostředky se budou převádět do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky nebo přestupu žáka na jinou školu, se nevyčerpané peníze zašlou zpět na účet zákonného zástupce.

Variabilní symbol dítěte:

  1.  Každý žák má svůj vlastní číselný kód – VARIABILNÍ SYMBOL (VS)
  2.  Při platbě je třeba do zprávy pro příjemce připojit jméno dítěte a třídu!

Vzor:

vzor

Věříme, že tento systém nám všem zjednoduší a ulehčí vzájemnou spolupráci.

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

logo

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři