Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
Fakultní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
Fakultní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Fakultní ZŠ
Ústí nad Labem

Speciálně - pedagogická podpora

Tuto funkci vykonává: Mgr. Tereza Hyťhová

E-mail: hythova@zsmirova.net

Kontakt: 472 772 079  

Poradenská činnost v oblasti:

– výuky a podpory žáků se Speciálními vzdělávácími potřebami:

  • poruchy učení - dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie a další,
  • poruchy chování - ADHD, ADD, OOD, žáci s mimořádným nadáním
  • žáci s PAS
  • žáci s tělesným postižením

– pomoc rodičům ve vedení těchto dětí formou konzultace dle dohody.

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

logo

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři