Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
Fakultní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
Fakultní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Fakultní ZŠ
Ústí nad Labem

Projekty

Šablony I - OPJAK - ZŠ Mírová, Ústí nad Labem

Výzva č. 02_22_002 s názvem Šablony
pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání

 Šablony I - OPJAK - ZŠ Mírová, Ústí nad Labem  1

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol

Erasmus+

Projekt zaměřený na téma Digitální wellbeing (pohoda).

Logo

Národní plán obnovy - digitální technologie

Národní plán obnovy (dále jen NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Národní plán obnovy - digitální technologie

Projekt "Hravě k prevenci"

Dotační program "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2023"

Projekt "Hravě k prevenci" 1

Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce jazykové laboratoře v Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734, příspěvková organizace, včetně pořízení moderního vybavení. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. V rámci projektu bude dále zajištěna vnitřní konektivita školy a připojení k internetu a za účelem zabezpečení bezbariérovosti školy bude pořízen schodolez.

Logolink

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

logo

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři