rozšířené vyhledávání
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ Ústí nad Labem

Projekt "Hravě k prevenci"

Projekt "Hravě k prevenci" 1

Dotační program "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2023"

Název projektu: Hravě o prevenci

Dotační program: Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2023

Realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

HRAVĚ O PREVENCI

Program „HRAVĚ O PREVENCI“ naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje se na běžnou populaci bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Je založen na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového chování pro žáky po dobu jejich školní docházky. Je určen pro žáky 1.–9. ročníků základních škol a 1. ročníků středních škol. Program pracuje se třídou jako skupinou. V průběhu školního roku působí lektoři ve třídě obvykle čtyři vyučovací hodiny (2 dvouhodinové bloky), v 1. ročnících 2 vyučovací hodiny (1 blok). Preferujeme dlouhodobou spolupráci se školou, lektoři vstupují do stejných tříd opakovaně (obvykle dvakrát ročně). Program naplňuje principy efektivní primární prevence – je systematický a dlouhodobý, je určený pro menší počet žáků (skupina max. 30 účastníků, tj. 1 třída) a je interaktivní, orientuje se nikoliv pouze na úroveň informací, ale i na kvalitu postojů a změnu chování. Využívá různých forem práce a aktivizačních prvků – práce ve skupině, diskuze, dramatické, aktivační a pohybové techniky, zpětná vazba. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe.

Z hlediska specifické prevence se program zaměřuje na tyto rizikové jevy:

 • Spektrum poruch příjmu potravy
 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
 • Sexuální rizikové chování
 • Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství, jiné návykové chování
 • Rizikové sporty

CÍLE PROGRAMU

 1. Předcházení a zmírnění následků rizikového chování.
 2. Podpora zdravého způsobu života.
 3. Podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd, podpora kooperace, koheze a třídní sounáležitosti.

Žáci: – jsou schopni náhledu na rizikové situace, dokáží zvážit důsledky vlastních rozhodnutí, utvářet si postoje, vhodně zareagovat, projevit svůj názor, poskytnout zpětnou vazbu, asertivně zareagovat. – znají možné kontakty na zařízení, kam se mohou obrátit o pomoc.

Třídní učitelé: – jsou informováni o stavu rizikového chování v dané třídě a znají navržený postup pro další možnou práci se třídou. Konkrétní cíle se pak odvíjejí od konkrétních témat, která zástupci školy zvolí pro jednotlivé třídy.

V letošním roce budou na naší škole realizovány tyto programy

 • Hravě bez úrazu – 2. + 3. ročník
 • Putování za zdravím – 4. + 5. ročník
 • Alkohol a kouření – 6. ročník
 • Zdravý životní styl v dospívání – 7. ročník
 • Reprodukční zdraví – 8. ročník
 • Onko prevence – 9. ročník
Datum vložení: 12. 9. 2023 8:32
Datum poslední aktualizace: 13. 9. 2023 8:02

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

logo

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři